Aktualności

Konsultacje dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego

Konsultacje                                                                     Szanowni Państwo

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza nauczycieli na konsultacje
w zakresie awansu zawodowego w dniach:

 • 15.01.2020 r.
 • 22.01.2020 r.

 Godziny konsultacji:8.30 – 14.00

Miejsce konsultacji: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18

Osoba prowadząca konsultację: Pani Maria Węglowska - Wojt - nauczyciel konsultant ds. zarządzania szkołą i placówką 
                                                 oraz awansu zawodowego   
                

                                                                                 Osoby zainteresowane i chętne do wzięcia udziału w konsultacjach proszone są o zgłaszanie się pod numerem telefonu 71 303 39 23

                                                    Serdecznie zapraszamy!!!


 

„Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET) w praktyce”

Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego!!

 

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w warsztatach nt.:

„Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET) w praktyce”

Cel szkolenia:

 • Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia/uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w formie elektronicznej.

Zagadnienia:

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie realizacji podstawy programowej (treści, zainteresowania ucznia, dostęp do informacji różnymi kanałami, struktura materiału,
  formy i metody pracy, technologie informacyjne, itp.).
 • Zintegrowane działania nauczycieli o charakterze rewalidacyjnym.

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18 

 • Osoba prowadząca: dr Lidia Sikora – pedagog, logopeda, doradca metodyczny ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego,
                                                             edukator
 • Forma doskonalenia: warsztat
 • Koszt szkolenia: 60 zł/os.
 • Termin szkolenia: 9 stycznia 2020 r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 16:00
 • Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 7.01.2020 r. (poniedziałek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),
faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

„Programowanie jest łatwe – uczymy najmłodszych kodowania i logicznego myślenia”

Zainteresowani nauczyciele!!

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie nt.:

„Programowanie jest łatwe – uczymy najmłodszych kodowania i logicznego myślenia”

Cel szkolenia:

 • Kształtowanie postawy oraz dostosowanie działań dydaktycznych w kontekście zmian cywilizacyjnych i technologicznych.​
 • Wzbogacenie podstawowej wiedzy z zakresu nauki myślenia logicznego, programowania czy kreatywnego rozwiązywania problemów. ​
 • Poznanie narzędzi offline i online - służących do nauki programowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.​
 • Wymiana doświadczeń.​

Zagadnienia:

 • Jaka jest rola nauki programowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej?​
 • Nowe umiejętności i spodziewane efekty – informatyka w szkole.​
 • Co wprowadza nowa podstawa programowa?​ - wyzwania w realizacji kształcenia informatycznego.​
 • Jak uczyć programowania bez komputera?​ - czyli programowanie offline.
 • Pomoc w sieci.

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro).

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP
 • Forma szkolenia: wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek)
 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2,5 godz.)

 

                 Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 10.01.2020 r. (piątek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia), 
faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2020 r.

Życzenia


 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe 2019

Zapytanie cenowe 2019

 

Formularz oferty do pobrania

 


 

 

„Innowacyjne metody kształtowania aktywnych postaw edukacyjno - zawodowych młodzieży”

Serdecznie zapraszamy doradców zawodowych, wychowawców oraz nauczycieli zainteresowanych aktywnymi metodami pracy z młodzieżą!! 

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w warsztatach nt.:

„Innowacyjne metody kształtowania aktywnych postaw edukacyjno - zawodowych młodzieży”

Cel metody:

 • Kształtowanie wśród młodzieży postaw, które podniosą umiejętności niezbędne na rynku edukacyjno - zawodowym.

Zagadnienia:

 • Rozwijanie kompetencji społecznych takich jak: współpraca i zaufanie.
 • Samoocena i poczucie sprawstwa.
 • Kreatywność i pomysłowość.

Każdy z omawianych modułów zawiera zestaw zadań, które pomagają młodzieży rozwijać powyższe kompetencje.

Każdy z uczestników otrzyma podręcznik z materiałami do stosowania wyżej wymienionej metody nagrany na płycie CD.

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18

 • Osoba prowadząca: Aleksandra Horbal, Katarzyna Kuncewicz - Sośnicka - trenerzy przygotowani do stosowania
                                "Innowacyjnej metody kształtowania aktywnych postaw edukacyjno - zawodowych"
 • Forma doskonalenia: warsztaty
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 11 grudnia 2019 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 15:00
 • Czas trwania szkolenia: 3 godziny

                 Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 6.12.2019 r. (piątek) na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),
                                                                                 faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

5.12.2019 r. „Chcę uzyskać stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – spotkanie z komisją”

Zainteresowani nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego!! 

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w warsztatach nt.:

„Chcę uzyskać stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – spotkanie z komisją”

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z obowiązującą dokumentacją oraz zasadami pracy komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.

Zagadnienia:

 • Obowiązująca dokumentacja składana do komisji.
 • Zasady potwierdzenia spełnienia wymagań koniecznych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 • Zasady pracy komisji.

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18

 • Osoba prowadząca: Maria Węglowska – Wojt –nauczyciel konsultant PODN
 • Forma doskonalenia: warsztat
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 5 grudnia 2019 r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:30
 • Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

                 Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 3.12.2019 r. (wtorek) na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),
                                                                                 faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

"Przyjaciele Zippiego" (7 - 8 grudnia 2019 r.)

                                                                                                              SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ, WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE

przyjaciele zippiego male            Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie serdecznie zaprasza na szkolenie       

                                                                            „PRZYJACIELE  ZIPPIEGO”

Termin realizacji: 7 grudnia 2019 r. (sobota), od godz. 10.00 do godz. 14.30 
                            8 grudnia 2019 r. (niedziela), od godz. 9.00 do godz. 13.30

Miejsce realizacji: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Plac Zamkowy 18

Program wraz z zgłoszeniem dla chętnych realizatorów programu do pobrania

Wszelkich informacji odnośnie programu udziela Pani Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie. Tel. 508 173 774, e-mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

Zapraszamy na II spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów

siec wspolpracy      Zapraszamy na kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów rejonu oddziaływania
    Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie  
w dniu 26.11.2019 r. o godzinie 13.00 w gabinecie nr 13

    Temat: Sztuka motywowania pacjenta w pracy terapeutycznej.

    W trakcie spotkania będziemy się dzielić naszym doświadczeniem, wiedzą i sprawdzonymi strategiami we wspomnianej problematyce.

    Zachęcamy wszystkich zainteresowanych logopedów na spotkanie!

    Kordynatorki Sieci: Elżbieta Brezdeń - logopeda
                                    Anna Poparda - Amrogowicz - logopeda/pedagog


 

„Mobbing – zamach na godność pracy”

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

 

„Mobbing – zamach na godność pracy”

 

Cel szkolenia:

 1.      Czym jest mobbing oraz jak radzić sobie z nim w miejscu pracy.

Zagadnienia:

 1. Definicja i charakterystyka zjawiska mobbingu.
 2. Praktyki stosowane przez mobbera i jego „portret psychologiczny”.
 3. Powody, przyczyny, etapy i skutki mobbingu.
 4. Sposoby radzenia sobie w sytuacji mobbingu.

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska –nauczyciel konsultant PODN
 • Forma doskonalenia: szkolenie
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 3 grudnia 2019 r. (wtorek)
 • Godzina rozpoczęcia: 15:00
 • Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 29.11.2019 r. (piątek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),
faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

UWAGA!!! Konsultacje odwołane!!

Szanowni Państwo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli informuje, iż konsultacje z Panią Marią Węglowska-Wojt – nauczycielem konsultantem ds. zarządzania szkołą i placówką oraz awansu zawodowego, zaplanowane na dzień 13.11.2019 r. oraz 20.11.2019 r. z przyczyn niezależnych od nas zostają odwołane

Przepraszamy za utrudnienia.


 

Made By ITFirm.pl