Aktualności

Zaproszenie do kontaktu

Zaproszenie do kontaktu


 

 

Propozycje materiałów dydaktycznych

SZANOWNI PAŃSTWO NAUCZYCIELE, TERAPEUCI, RODZICE I UCZNIOWIE

W związku z dalszymi ograniczeniami funkcjonowania naszej Placówki związanej z sytuacją epidemiologiczną w kraju
zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej
Poniżej będziemy systematycznie publikować dla Państwa propozycje materiałów dydaktycznych, które mogą być pomocne
w Waszej pracy w nowych warunkach pracy i nauki zdalnej:)

 

Pobierz  Proponujemy nowy cykl propozycji dotyczących pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Temat: Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - polecamy literaturę i materiały.

 

   Kształcenie uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE)

  Propozycja cwiczeń poprawnej pisowni dla uczniów dyslektycznych i nie tylko

 

 

   Ponadto proponujemy

Pobierz I

 

  Propozycje konsultantów i doradców metodycznych

   W zakresie języka polskiego

 

    W zakresie matematyki i informatyki

Zagadnienia powtórkowe z matematyki opracowane z wykorzystaniem zasobów sieci "Internet"

 

    W zakresie zarządzania szkołą, placówką

 

    W zakresie wychowania, profilaktyki i promocji zdrowia       

 

 


 

Komunikat Dyrektora POPPPiDM z dnia 25 III 2020

Komunikat Dyrektora POPPPiDM z dnia 25.03.2020


 

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu oławskiego

Uwaga                                                 Pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu oławskiego

 

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19),

Starostwo Powiatowe w Oławie uruchamia dyżury telefoniczne dla mieszkańców powiatu oławskiego, potrzebujących wsparcia oraz

porady psychologicznej w obecnej trudnej sytuacji.

Psycholog będzie dyżurował w następujących dniach:

 - poniedziałek: w godz. 12.00 - 14.00, tel. 798-808-269

 - środa: w godz. 12.00 - 14.00, tel. 71-318-13-97


 

Informacja o odwołaniu form doskonalenia

Uwaga 

 

 Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie informuje iż:

w związku z sytuacją panującą w kraju zawiesza wszystkie formy doskonalenia nauczycieli do odwołania.

O nowych terminach form doskonalenia poinformujemy Państwa  na naszej stronie internetowej w możliwie najbliższym czasie.

  


 

Uwaga przesunięcie terminów realizacji XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno-Logicznego

matema  Uwaga

                                       Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

               Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie informuje, iż:
                          terminy realizacji XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno-Logicznego  dla uczniów
                 klas I - IV szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oławskiego 
z przyczyn niezależnych od nas zostają przesunięte.

       O nowych terminach poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej oraz e-mailowo w możliwie najbliższym czasie.


 

 

 

Komunikat Dyrektora POPPPiDM

Komunikat Dyrektora POPPPiDM w Oławie


 

Informacja o czasowym zawieszeniu form doskonalenia

Uwaga

 

 Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie informuje iż:

w związku z sytuacją panującą w kraju od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. czasowo zawiesza wszystkie formy doskonalenia nauczycieli

O nowych terminach form doskonalenia poinformujemy Państwa  na naszej stronie internetowej w możliwie najbliższym czasie.

 


 

 

Komunikat Starosty Oławskiego

komunikat Starosty Oławskiego


 

Ogłoszenie o naborze na rehabilitanta/fizjoterapeutę

OGŁOSZENIE O NABORZE NA REHABILITANTA / FIZJOTERAPEUTĘ WE WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECI

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie

ogłasza nabór na rehabilitanta / fizjoterapeutęw Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej;
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • doświadczenie zawodowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • predyspozycje osobowościowe: uprzejmość, życzliwość, uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych, a w szczególności: wykonywanie usług rehabilitacyjnych dla dzieci objętych programem wczesnego wspomagania oraz świadczenia poradnictwa
  w zakresie rehabilitacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (posiadane kwalifikacje), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze;
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych;
 • oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie,
pl. Zamkowy 18 lub za pośrednictwem poczty na adres Powiatowy Ośrodek pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława z dopiskiem: „Dotyczy naboru na rehabilitanta / fizjoterapeutę w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie”, w nieprzekraczającym terminie do dnia 31.03.2020 r. do godziny 15:00

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:
"Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości.”


 

Zapraszamy na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów i Psychologów

siec wspolpracy     Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie w dniu 2 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00
     
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia.

     Spotkanie będzie okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz kontynuowaniem wzajemnej współpracy

     Kordynatorzy Sieci: Małgorzata Kruszakin
                                     Marzena Mondzelewska
                                     Małgorzata Miętkiewicz


 

 

Made By ITFirm.pl