To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Aktualności

Internetowe zasoby edukacyjne i ich twórcze wykorzystanie w tworzeniu środowiska pracy

Zainteresowani nauczyciele, rodzice, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz bibliotekarze.

                     Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie nt.:

 

„Internetowe zasoby edukacyjne i ich twórcze wykorzystanie w tworzeniu środowiska pracy”

 

Cel szkolenia:
- poznanie otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w internecie możliwych do zastosowania na wszystkich etapach kształcenia oraz w bibliotekach,
- poznanie zasad wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych w zgodzie z prawem oraz licencje Creative Commons.

Zagadnienia:
- prawo autorskie,
- creative commons,
- biblioteki cyfrowe,
- otwarte zasoby cyfrowe – przykłady różnych inicjatyw,
- rozwiązania wspomagające procesy realizowane za pomocą otwartych zasobów edukacyjnych.

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro). 

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP

 • Forma szkolenia: wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia

 • Koszt szkolenia: bezpłatne

 • Termin szkolenia: 7 listopada 2018 r. (środa)

 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2,5 godz.)

 

                    Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 31.10.2018 r. (środa) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),

                                                                                   faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

II tura szkolenia: Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce

Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

                                                       Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na szkolenie nt.: 
 

„Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce.”

Cele główne:

1. Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia objętego kształceniem specjalnym.

Zagadnienia:

1. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia niepełnosprawnego / zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

2. Wsparcie ucznia - bariery i zasoby w jego środowisku szkolnym i rodzinnym

 MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro). 

 • Osoba prowadząca: dr Lidia Sikora pedagog, logopeda, doradca metodyczny ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator

 • Koszt szkolenia: 50 zł/os.

 • Termin szkolenia: 6 listopada 2018 r. (wtorek)

 • Godzina rozpoczęcia: 16:00

 • Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

 

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 30.10.2018 r. (wtorek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),

faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 2018

„ Bajeczne są tylko rzeczy przyziemne, gdy muśnie je ręka geniusza ”

                                                          /Borys Pasternak/

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY, GRONO PEDAGOGICZNE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej.

Życzymy, by Państwa wysiłek owocował rozwojem młodego pokolenia, abyście Państwo przyczyniali się do rozbudzania szlachetnych i ambitnych aspiracji uczniów.

Niech codziennej pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych towarzyszy spełnienie zawodowe, efektywna współpraca z rodzicami, wzajemne zaufanie i szacunek.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                                                              Halina Pawińska
                                                                                                                                  Dyrekor POPPPiDM
                                                                                                                                       oraz współpracownicy


 

 

List przewodni w sprawie obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół  

ptd       Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w XIV edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Oławie organizowanego w dniach 01.10.2018 – 07.10.2018 roku.

       Celem przedsięwzięcia jest propagowanie skutecznych sposobów podnoszenia świadomości problemu dzieci, uczniów i młodzieży
z utrudnieniami w nauce czytania i pisania, matematyki wśród rodziców, nauczycieli oraz samych uczniów. Zależy nam również na pokazaniu dobrych, wartościowych i skutecznych sposobów, przykładów w zakresie przezwyciężania trudności edukacyjnych.

        Szczegółowe informacje dotyczące oferty skierowanej do uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli i rodziców zamieściliśmy
w załączonym programie i zaproszeniach adresowanych do osób, którym nieobojętny  jest los uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

                                                                                            Tradycyjnie liczymy na udział Państwa i uczniów w XIV edycji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

                                                                                                                                                                                                             Z wyrazami szacunku:
                                                                                                                                                                                                             Organizatorzy i koordynator obchodów
                                                                                                                                                                                                             Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.                                                  

Program ETŚD do pobrania

 

zaproszenie            Zaproszenie na konsultacje merytoryczne, porady dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, wychowawców w ramach ETŚD o tematyce:
     „Jak wspierać i skutecznie pomagać dzieciom i uczniom ze specyficznymi  trudnościami w nauce czytania i pisania?” do pobrania

            Zaproszenie na konsultacje merytoryczne, porady dla rodziców w ramach ETŚD o tematyce diagnozy ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym
     i wczesnoszkolnym: Punkt diagnozy „ryzyka dysleksji” dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki) oraz wczesnoszkolnym (I-III klasa szkoły podstawowej)
     do pobrania

                                                 Zaproszenie uczniów kl. VII, VIII, gimnazjum i szkół ponadgimnzjalnych do udziału w  Konkursie Powiatowym pt.: „ I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”
                                         do pobrania


 

SZKOLENIE W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

 

Uwaga POLONIŚCI

Dyrekcja Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zaprasza zainteresowanych nauczycieli j. polskiego (również pracujących w szkołach podstawowych)
na szkolenie które odbędzie się w dniu 8 października o godz. 15.00

 

Założenia i filozofia zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum.

 

Program szkolenia:

1. Najważniejsze założenia podstawy programowej z j. polskiego.

2. Cele kształcenia ogólnego w liceum i technikum.

3. Struktura podstawy programowej.

4. Kształcenie literackie i językowe w nowej podstawie programowej.

Czas szkolenia: 2 godz.

Szkolenie: bezpłatne.

Prowadząca: Blandyna Rosół- Niemirowska, doradca metodyczny.


 

Konferencja otwarcia nowego roku szkolnego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie

Zaprasza Państwa Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

na konferencję otwarcia nowego roku szkolnego

4.października 2018 roku o godzinie 11.00 do sali konferencyjnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie pl. Zamkowy 18

W programie przewidujemy:

1. Zmiany w przepisach prawa w nowym roku szkolnym, w tym:

- ocena pracy nauczyciela;

- awans zawodowy;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Wykład i dyskusję poprowadzi  Maria Węglowska – Wojt.

 

2.  Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Powiatu Oławskiego

- Podstawowe wiadomości na temat szkół promujących zdrowie

- organizacja sieci;

- zasady i warunki wejścia placówki do sieci.

Wykład i dyskusję poprowadzi Jolanta Malanowska.

Serdecznie zapraszamy.


 

Nowy program szkolenia: Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce

Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

                                                       Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na szkolenie nt.: 
 

„Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce.”

Cele główne:

1. Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia objętego kształceniem specjalnym.

Zagadnienia:

1. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia niepełnosprawnego / zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

2. Wsparcie ucznia - bariery i zasoby w jego środowisku szkolnym i rodzinnym

 MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro). 

 • Osoba prowadząca: dr Lidia Sikora pedagog, logopeda, doradca metodyczny ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator

 • Koszt szkolenia: 50 zł/os.

 • Termin szkolenia: 27 wrzesień 2018 r. (czwartek)

 • Godzina rozpoczęcia: 15:30

 • Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 21.09.2018 r. (piątek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),

faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

 

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego
  w Oławie, plac Zamkowy 18, 55-200 Oława

 2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy

 3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:

  Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce.

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi
  do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.


   

 

EduApki - edukacyjne możliwości urządzeń mobilnych

Zainteresowani nauczyciele

      Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie nt.:

EduApki – edukacyjne możliwości urządzeń mobilnych

Cel szkolenia
Uczestnicy:
- dowiedzą się jak wykorzystać smartfon i tablet jako narzędzia dydaktyczne
- poznają aplikacje, które pomogą zaktywizować uczniów oraz uatrakcyjnić lekcje

Zagadnienia:
1. Przegląd ciekawych i przydatnych aplikacji mobilnych w edukacji.
2. Rozszerzona rzeczywistość.
3. Aplikacje do tworzenia plakatów, interaktywnych pocztówek, chmur wyrazowych.
4. Quizlet live i Spiral - zabawa w quizy.

Uwaga! W miarę możliwości prosimy o zabranie swoich urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro). 

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP

 • Forma szkolenia: demonstracja, ćwiczenia z wykorzystaniem mobilnych urządzeń (smartfony, tablety)

 • Koszt szkolenia: szkolenie bezpłatne.

 • Termin szkolenia3 październik 2018 r. (środa)

 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2,5 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 26.09.2018 r. (środa)

na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia), faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

 

 


 

 

 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce - 27.09.2018 r.

Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

                                     Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na szkolenie nt.:
 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce.

 

UWAGA

 

Informujemy że zgłoszenia na wyżej wymienioną formę szkolenia z przyczyn organizacyjnych zostaje przeniesione na 27.09.2018 r.
Nowy program szkolenia ze szczegółami przedstawiony zostanie w najbliższym czasie.


 

 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce

Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na szkolenie nt.:

„Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce.”

Cele główne:

 1. Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia objętego kształceniem specjalnym.
 2. Wykorzystywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w tworzeniu i modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Zagadnienia:

 1. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia niepełnosprawnego/zagrożonego niedostosowaniem społecznym.
 2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania a diagnoza funkcjonalna ucznia.
 3. Wsparcie ucznia - bariery i zasoby w jego środowisku.
 4. Ukierunkowywanie działań edukacyjnych i wychowawczych na podstawie wyników wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Uwaga: podczas kursu każdy uczestnik opracuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia,  którą będzie mógł wykorzystać w praktyce zawodowej. W opracowywanych treściach nie będą wykorzystywane dane osobowe uczniów.

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro). 

§  Osoba prowadząca: dr Lidia Sikora pedagog, logopeda, doradca metodyczny ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator

§  Koszt szkolenia: 100 zł/os.

§  Termin szkolenia: 13 wrzesień 2018 r. (czwartek) cz. I; 20 wrzesień 2018 r. (czwartek) cz. II

§  Godzina rozpoczęcia: 15:30

§  Czas trwania szkolenia: 8 godzin (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 07.09.2018 r. (piątek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),  faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

Made By ITFirm.pl