Aktualności

UWAGA!!! Konsultacje odwołane!!

Szanowni Państwo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli informuje, iż konsultacje z Panią Marią Węglowska-Wojt – nauczycielem konsultantem ds. zarządzania szkołą i placówką oraz awansu zawodowego, zaplanowane na dzień 13.11.2019 r. oraz 20.11.2019 r. z przyczyn niezależnych od nas zostają odwołane

Przepraszamy za utrudnienia.


 

UWAGA !!! SZKOLENIE NT. "CHCĘ UZYSKAĆ STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO LUB DYPLOMOWANEGO - SPOTKANIE Z KOMISJĄ" ODWOŁANE

Szanowni Państwo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli informuję, że szkolenie nt.: „Chcę uzyskać stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - spotkanie z komisją”, 
które miało być zrealizowane w dniu 13.11.2019 r. z przyczyn niezależnych od nas zostaje odwołane.
Nowy termin szkolenia przedstawimy Państwu w możliwie najbliższym czasie.

Przepraszamy za utrudnienia.


 

 

 

Spotkanie "Moc bajek - z bajką w świat emocji"

Zainteresowani rodzice oraz nauczyciele dzieci przedszkolnych!

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na spotkanie nt.:

 

Moc bajek - z bajką w świat emocji.

Cel:

 1. Spotkanie ma na celu wesprzeć rodziców oraz nauczycieli dzieci przedszkolnych w poszerzeniu wiedzy z zakresu bajkoterapii.

Zagadnienia:

 1. Podstawowe informacje o bajkoterapii.
 2. Cele i zadania bajkoterapii.
 3. Rodzaje bajek.
 4. Etapy tworzenia bajki terapeutycznej.
 5. Prezentacja książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Oławie.

MIEJSCE SZKOLENIA: Biblioteka Pedagogiczna w Oławie, ul. Ks. F. Kutrowskiego 31 A

 • Osoba prowadząca: Marzena Mondzelewska i Anna Chawawko
 • Forma spotkania: wykład/prezentacja
 • Koszt: bezpłatne
 • Termin: 11grudnia 2019 r. (środa)
 • Godzina: 16:00-17:00

Ilość miejsc ograniczona

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmujemy do dnia 06.12.2019 r. (piątek) na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub pod numerem telefonu 071/3033923.


 


 

"Dynamiczne prezentacje - multimedialne inspiracje"

Zainteresowani nauczyciele!!

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie nt.:

„Dynamiczne prezentacje – multimedialne inspiracje”

Cel szkolenia:

 1. Nabycie umiejętności tworzenia multimedialnych materiałów o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.

Zagadnienia:

 1. Poznanie programów i aplikacji do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych.
 2. Utworzenie multimedialnego projektu np. zadania interaktywnego, plakatu czy biuletynu.
 3. Zarejestrowanie się uczestników w serwisie genial.ly i utworzenie interaktywnego zadania.
 4. Poznanie ciekawych aplikacji w celu opracowania ciekawego plakatu, biuletynu, tablicy czy prezentacji multimedialnej (np. ThingLink, Canva, Sway, Postermywall, Padlet, Emaze).

UWAGA!!!
Uczestników szkolenia prosimy o przyjście z własnym laptopem.

MIEJSCE SZKOLENIA: Biblioteka Pedagogiczna w Oławie, ul. Ks. F. Kutrowskiego 31 A

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP
 • Forma szkolenia: wykład, prezentacja, ćwiczenia przy komputerach
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 27 listopada 2019 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 3 godz.)

Ilość miejsc ograniczona

              Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 22.11.2019 r. (piątek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia), 
                                                                              faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

Warsztaty pt.: „Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce”

Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w warsztatach nt.:

„Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce”

Cel szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia objętego kształceniem specjalnym.
 • Wykorzystywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w tworzeniu i modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.

Zagadnienia:

 • Potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia niepełnosprawnego/zagrożonego niedostosowaniem społecznym.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania a diagnoza funkcjonalna ucznia.
 • Wsparcie ucznia – bariery i zasoby w jego środowisku.
 • Ukierunkowywanie działań edukacyjnych i wychowawczych na podstawie wyników wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18

 • Osoba prowadząca: dr Lidia Sikora – pedagog, logopeda, doradca metodyczny ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego,
                               edukator
 • Forma doskonalenia: warsztat
 • Koszt szkolenia: 60 zł/os.
 • Termin szkolenia: 14 listopada 2019 r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 15:30
 • Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

 

                  Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 08.11.2019 r. (piątek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),
                                                                                  faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

„Chcę uzyskać stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – spotkanie z komisją”

Zainteresowani nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego!! 

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w warsztatach nt.:

„Chcę uzyskać stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – spotkanie z komisją”

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z obowiązującą dokumentacją oraz zasadami pracy komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.

Zagadnienia:

 • Obowiązująca dokumentacja składana do komisji.
 • Zasady potwierdzenia spełnienia wymagań koniecznych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 • Zasady pracy komisji.

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18

 • Osoba prowadząca: Maria Węglowska – Wojt –nauczyciel konsultant PODN
 • Forma doskonalenia: warsztat
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 13 listopada 2019 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:30
 • Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

 

                 Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 8.11.2019 r. (piątek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),
                                                                                 faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

„Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznegow Oławie zaprasza do udziału w warsztatach nt.:

„Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”

Cel szkolenia:

 • Poznanie procesu diagnozy funkcjonalnej ucznia.

Zagadnienia:

 • Etapy diagnozy funkcjonalnej.
 • Narzędzia wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej uczniów niepełnosprawnych.

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18

 • Osoba prowadząca: dr Lidia Sikora – pedagog, logopeda, doradca metodyczny ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego,
                                 edukator
 • Forma doskonalenia: warsztat
 • Koszt szkolenia: 60 zł/os.
 • Termin szkolenia: 7 listopada 2019 r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 16:00
 • Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 30.10.2019 r. (środa) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),
faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

 

„Poznaj swoje prawa i obowiązki – warsztaty dla nauczycieli stażystów kontraktowych”

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w warsztatach nt.:

„Poznaj swoje prawa i obowiązki – warsztaty dla nauczycieli stażystów kontraktowych”

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie nauczycieli z najważniejszymi przepisami regulującymi zakres ich praw i obowiązków.

Zagadnienia:

 • Podstawy prawne wynikające z Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
 • Etyka zawodu nauczyciela.

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18 

 • Osoba prowadząca: Maria Węglowska – Wojt –nauczyciel konsultant PODN
 • Forma doskonalenia: warsztat
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 6 listopada 2019 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:30
 • Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia  4.11.2019 r. (poniedziałek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia),
faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.


 

 

Konsultacje dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz opiekunów stażu

Konsultacje Szanowni Państwo

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na konsultacje dla:

 • Nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego w dniu 23.10.2019 r. (środa)
 • Opiekunów stażu w dniu 30.10.2019 r. (środa)                                                           

Godziny konsultacji:8.30 – 14.00

Miejsce konsultacji: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18

Osoba prowadząca konsultację: Pani Maria Węglowska - Wojt - nauczyciel konsultant ds. zarządzania szkołą i placówką
                                                 oraz awansu zawodowego   
                

Osoby zainteresowane i chętne do wzięcia udziału w konsultacjach proszone są o zgłaszanie się pod numerem telefonu 71 303 39 23

                                                                                      Serdecznie zapraszamy!!!


 

Zapraszamy na spotkanie inauguracyjne Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów

connections-2099068 640-300x296

 

Zapraszamy na spotkanie inauguracyjne
Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów rejonu oddziaływania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie
w dniu 22.10.19 o godz. 14.00 w gabinecie nr 13

Program spotkania:

 - wybranie tematyki kolejnych spotkań Sieci,
 - omówienie oferty warsztatów poświęconych diagnostyce i terapii jąkania wg PCI, które poprowadzi Pani dr hab. Katarzyna Węsierska
   w II półroczu szkolnym.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych logopedów na spotkanie!

Koordynatorki Sieci:
Elżbieta Brezdeń- logopeda
Anna Poparda - Amrogowicz- logopeda/pedagog


 

Zapraszamy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Wychowawców

connections-2099068 640-300x296

 Szanowni Dyrektorzy Szkół, Wychowawcy, Nauczyciele

                                                                             

        Zapraszam wychowawców (uczestników sieci współpracy i samokształcenia wychowawców i zainteresowanych nauczycieli) 

  22 października (wtorek) na godz. 14.00 do siedziby Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie na seminarium
  „Pasja nauczyciela w kształtowaniu zainteresowń uczniów” .

  Tematem naszego spotkania będzie wymiana doświadczeń wokół metod pracy , które mają szansę wywołania pozytywnych zachowań poznawczych
  u uczniów.

  Po krótkim wykładzie wprowadzającym wystąpią nauczyciele, którzy opowiedzą o swoich pasjach w pracy z dziećmi, o efektach, jakie przynoszą
  stosowane metody, o trudnościach w pracy dydaktycznej.

  Serdecznie zapraszam wychowawców i zainteresowanych nauczycieli (w szczególności stażystów), którzy chcą odświeżyć swój warsztat pracy,
                                                             podzielić się swoimi osiągnięciami, szukać rozwiązań swoich trudności.

                                                                                                            Serdecznie zapraszam,

                                                                                                                           Nauczyciel konsultant PODN
                                                                                                           Jolanta Malanowska


 

 

Made By ITFirm.pl