Aktualności

„Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic - dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.”

Zainteresowani logopedzi i studenci logopedii

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie Planuje zorganizowanie warsztatów nt.:

 

„Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic - dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.”

CEL SZKOLENIA:

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń płynności mowy, także tych z tendencją do nasilania się objawów oraz podniesienia kompetencji uczestników w zakresie terapii jąkania wczesnodziecięcego. Omówienie zagadnień związanych z diagnozą i terapią zaburzeń płynności mowy u dzieci do lat siedmiu. Zaprezentowanie materiałów wideo z przykładowych terapii, przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń oraz dyskusji tematycznych.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 • Wieloczynnikowy model genezy jąkania;
 • Krótki przegląd stanu badań nad jąkaniem – aktualne badania nad czynnikami przyczyniającymi się do wystąpienia i rozwoju jąkania; czynniki ryzyka u małych dzieci, style interakcji a jąkanie;
 • Zastosowanie skriningu logopedycznego (przesiewu) w rozpoznaniu podatności dziecka na ustępowanie objawów, modele interwencji;
 • Badanie dziecka wraz z pomiarem objawów niepłynności w mowie;
 • Wywiad z rodzicami oraz podsumowanie wyników badania, programowanie terapii, ze wskazaniem co może przyczyniać się do jąkania dziecka i jakie są indywidualne potrzeby dziecka;
 • Zasady programu Palin PCI;
 • Palin PCI – strategie interakcyjne: wykorzystanie nagrań wideo w terapii interakcyjnej rodzic – dziecko;
 • Palin PCI – strategie rodzinne: budowanie u dziecka wiary w siebie; mówienie po kolei; wspieranie dziecka w radzeniu sobie z uczuciami;
 • Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami z wykorzystaniem zasobów rodziny;
 • Krótkie podsumowanie wyników badań dotyczących skuteczności zastosowania programu Palin PCI;
 • Palin PCI – strategie ukierunkowane na bezpośrednią pracę z dzieckiem nad poprawą płynności mówienia oraz dotyczące współistniejących innych problemów logopedycznych;
 • Modele interwencji – wdrażanie terapii jąkania dla dzieci poniżej siedmiu lat w warunkach, które są typowe dla uczestników warsztatów.

Uczestnicy proszeni są przed rozpoczęciem warsztatów o zapoznanie się z treścią podręcznika: Elaine Kelman, Alison Nicholas „Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Podejście interakcyjne rodzic-dziecko Palin PCI.”, wyd. Harmonia, Gdańsk 2013.

MIEJSCE SPOTKANIA:  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro).

 • Osoba prowadząca: Dr hab. Katarzyna Węsierska – certyfikowana trenerka metody Palin PCI, akredytowana przy the Michael Palin Centre for Stammering Children 
                                 w Londynie, coach Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy.
 • Koszt warsztatów: 520 zł / os.
 • Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
 • Termin szkolenia: 03.10.2020 r. (sobota) w godz. od 8:30 do 18:15
                              04.10.2020 r. (niedziela) w godz. od 8:30 do 16:00

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie przedwstępnego zgłoszenia udziału w warsztatach w celu oszacowania liczy osób chętnych.
Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa wymagane jest przesłanie skanu dyplomu studiów o kier. Logopedia. Natomiast studentów Logopedii pragnących wziąć udział w warsztatach, uprasza się o wcześniejszy kontakt z prowadzącą – Panią Katarzyną Węsierską e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Przedwstępne zgłoszenie prosimy o przesłanie do dnia 31.08.2020 r. (poniedziałek) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego formularzu przedwstępnego zgłoszenia), faksem pod numerem telefonu 071/3033923
lub w siedzibie naszego Ośrodka.

 

Przedwstępne zgłoszenie na formę doskonalenia


 

 

Ankieta badająca potrzeby edukacyjne nauczycieli szkół i placówek Powiatu Oławskiego 2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

           Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego  w Oławie zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli
do wypełnienia anonimowej ankiety
dotyczącej diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Oławskiego. 
Jednocześnie prosi o wypełnienie wyżej wymienionej ankiety do dnia 15.06.2020 r.

Z góry dziękujemy Państwu za wypełnienie formularza ankiety i poświęcony czas.

Zespół ewaluacyjny

Zapraszam Pana/Panią do wypełnienia formularza:

 

Ankieta badająca potrzeby edukacyjne nauczycieli szkół i placówek Powiatu Oławskiego

 

Celem ankiety jest zbadanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli z Powiatu Oławskiego oraz dostosowanie do potrzeb Pana/i szkoły/placówki oferty edukacyjnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie na rok szkolny 2020/2021

Wyniki badań zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania, a zdobyte informacje wykorzystane będą do opracowania planu pracy PODN na rok szkolny 2020/2021

Dziękujemy za wypełnienie ankiety :)

 

Wypełnij formularz

 


 

Komunikat Dyrektora POPPPiDM maj 2020

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.04.2020r. zmieniającym Rozporządzenie w czasie czasowego ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczania COVID- 19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oławie wznawia działalność diagnostyczą w formie bezpośredniej pracy
w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego
do ich potrzeb
.

Priorytetowo przyjmowane będą: dzieci/uczniowie wymagające wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odroczenia obowiązku szkolnego, gotowości szkolnej oraz inne w sprawach pilnych w miarę możliwości organizacyjnych placówki. 

Bezpieczeństwo PPP

Z rodzicami/opiekunami dzieci zgłoszonych i dotychczas nieprzyjętych, pracownicy Poradni będę kontaktować się telefonicznie.

 KONTAKT ZDALNY        

Placówka działa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które polegają min. na ograniczeniu kontaktu osobistego pracowników z klientami Poradni. Dlatego też specjaliści Poradni będą nadal udzielać Państwu wsparcia i pomocy także w sposób zdalny.

Kontakt z pedagogami, psychologami, logopedami oraz doradcami zawodowymi jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach pracy Poradni codziennie od 8.00 do 15.00; 
e-mail :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub bezpośrednio do specjalistów (adresy e-mail
w zakładce KONTAKT), tel. 71/313-22-39

       SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZAŁATWIANIE INNYCH SPRAW

Prosimy o składanie wniosków do Poradni oraz innej dokumentacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem skrzynki epuap lub osobiście codziennie
w sekretariacie Poradni jedynie w godzinach 10.00 - 12.00

     ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI W WARUNKACH  STANU EPIDEMII

Uwaga

Drodzy Rodzice,

ze względów epidemiologicznych, proszę o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Poradni, w tym z warunkami prowadzenia badań
diagnostycznych oraz przestrzeganie zasad:
czytaj więcej

 

 

Zapraszamy do odwiedzania nowej zakładki "Specjaliści POPPPiDM polecają"


 

Zakładka

 

SZANOWNI PAŃSTWO NAUCZYCIELE, TERAPEUCI, RODZICE I UCZNIOWIE

W związku z dalszymi ograniczeniami funkcjonowania naszej Placówki związanej z sytuacją epidemiologiczną w kraju zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej
W naszej nowej zakładce "Specjaliści POPPPiDM polecają" systematycznie publikujemy
dla Państwa propozycje materiałów dydaktycznych, które mogą być pomocne 
w nowych warunkach Waszej pracy i nauki zdalnej:)

 


 

Zapraszamy na szkolenie on - line

Alternatywne formy


 

Komunikat dot. składania wniosków do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi składania wniosków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie 

informuję, że aktualnie placówka nie przyjmuje interesantów do odwołania.

Kontakt z placówką jest możliwy jedynie drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem portalu epuap.

Jednocześnie informuję, że wnioski do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mogą być przesyłane pocztą tradycyjną

na adres placówki lub za pośrednictwem skrzynki epuap.

Niestety, ze względu na aktualną sytuacją epidemiczną i brak możliwości prowadzenia diagnoz,

nie wszystkie sprawy będą mogły zostać rozpatrzone w terminie.

W sytuacji wątpliwości i pytań z Państwa strony zapraszam do kontaktu codziennie w godz. 8.00-15.00

tel. 71/ 313-22-39 lub 798-808-269

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Danuta Troska
dyrektor
POPPPiDM w Oławie


 

Propozycje materiałów dydaktycznych

SZANOWNI PAŃSTWO NAUCZYCIELE, TERAPEUCI, RODZICE I UCZNIOWIE

W związku z dalszymi ograniczeniami funkcjonowania naszej Placówki związanej z sytuacją epidemiologiczną w kraju
zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej
Poniżej będziemy systematycznie publikować dla Państwa propozycje materiałów dydaktycznych, które mogą być pomocne
w Waszej pracy w nowych warunkach pracy i nauki zdalnej:)

 

Pobierz  Proponujemy nowy cykl propozycji dotyczących pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Temat: Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - polecamy literaturę i materiały.

 

   Kształcenie uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE)

  Propozycja cwiczeń poprawnej pisowni dla uczniów dyslektycznych i nie tylko

 

   Ponadto proponujemy

 

 

Pedagog poleca


Psycholog poleca

 

 

 

 

Pobierz I

  Propozycje konsultantów i doradców metodycznych

   W zakresie języka polskiego

 

    W zakresie matematyki i informatyki

Zagadnienia powtórkowe z matematyki opracowane z wykorzystaniem zasobów sieci "Internet"

 

    W zakresie zarządzania szkołą, placówką

 

    W zakresie wychowania, profilaktyki i promocji zdrowia       

 

 


 

Wielkanoc 2020

Kartka


 

Zaproszenie do kontaktu

Zaproszenie do kontaktu


 

 

Komunikat Dyrektora POPPPiDM z dnia 25 III 2020

Komunikat Dyrektora POPPPiDM z dnia 25.03.2020


 

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu oławskiego

Uwaga                                                 Pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu oławskiego

 

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19),

Starostwo Powiatowe w Oławie uruchamia dyżury telefoniczne dla mieszkańców powiatu oławskiego, potrzebujących wsparcia oraz

porady psychologicznej w obecnej trudnej sytuacji.

Psycholog będzie dyżurował w następujących dniach:

 - poniedziałek: w godz. 12.00 - 14.00, tel. 798-808-269

 - środa: w godz. 12.00 - 14.00, tel. 71-318-13-97


 

Made By ITFirm.pl