To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Zapytanie ofertowe-ogłoszenie o zamówienie - CATERING II

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zm.) zamówienie poniżej 14 tys. euro. ogłasza zapytanie ofertowe.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych


 

Zapytanie ofertowe-ogłoszenie o zamówienie - catering

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zm.) zamówienie poniżej 14 tys. euro. ogłasza zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych


 

Informator PODN w Oławie 2013/2014 (2)

Szanowni Państwo!!!

Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu Informator z ofertą form doskonalenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie na rok szkolny 2013/2014. Przedstawiona oferta odzwierciedla priorytety wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uwzględniliśmy w niej również Państwa oczekiwania i potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy.

Zapraszam Państwa do korzystania z naszej oferty szkoleniowej wzbogaconej o nowe zagadnienia. Prosimy pamietać, że cały czas jesteśmy otwarci  na Państwa potrzeby i chętnie podejmujemy sie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń na tematy nie ujęte w informatorze.

W nowym roku szkolnym życzę Państwu, aby tegoroczne działania wychowawcze i dydaktyczne przynosiły jak najlepsze efekty, a praca zawodowa była powodem do satysfakcji. Wielu sukcesów zawodowych i samych radosnych chwil.

Z wyrazami szacunku

Beata Kuczyńska-Gigołła
Dyrektor POPPPiDM w Oławie


 Informacje organizacyjne

Jak zgłosić się na wybraną formę doskonalenia nauczycieli?

 1. Zgłoszenia na wszystkie formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, wyłącznie w formie pisemnej na załączonych w broszurze informacyjnej kartach zgłoszeń. Karty zgłoszeń są także dostępne na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie www.poradnia.olawa.pl.

Po wejściu na stronę www.poradnia.olawa.pl należy z górnego menu wybrać zakładkę „Zgłoszenia” , gdzie mamy do wyboru dwa formularze zgłoszeń uczestnika na formę doskonalenia:

- Zgłoszenie na formę doskonalenia nauczycieli (forma otwarta)

- Zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej (forma zamknięta)

 1. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przesłać faksem na numer 71 303 39 23 lub drogą mailową (po wcześniejszym zeskanowaniu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Termin, miejsce oraz czas trwania szkoleń zamkniętych każdorazowo dostosowujemy do potrzeb placówki zgłaszającej zapotrzebowanie na daną formę.
 3. W przypadku szkoleń otwartych organizujemy tylko te formy doskonalenia, na które zgłosi się i potwierdzi chęć uczestnictwa przynajmniej 12 osób.

Potwierdzenie uczestnictwa

 1. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, na które został ustalony termin jego organizacji, dokonują Państwo w momencie złożenia bądź przesłania do sekretariatu PODN zgłoszenia na formę doskonalenia.
 2. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, na które nie został ustalony termin jego realizacji przed złożeniem zgłoszenia na formę doskonalenia, dokonują Państwo telefonicznie w momencie uzyskania informacji o terminie realizacji szkolenia.
 3. Rezygnację z udziału należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji w powyższym terminie, jednostka zgłaszająca będzie zobowiązana pokryć koszty szkolenia. 


Oferta szkoleniowa 2013-2014

Rady Pedagogiczne 2013-2014

Warsztaty metodyczne - Seminaria - Spotkania przedmiotowe dla nauczycieli 2013-2014

 

Zapraszamy również na:

@           cykliczne spotkania Klubu Polonistów co drugi miesiąc - pierwsze spotkanie: 26 września 2013 r. o godz. 14:00

@           Klub Nauczycieli Języków Obcych (szkoły ponadgimnazjalne) – pierwsze spotkanie planowane na październik, spotkania będą odbywały się cyklicznie co dwa miesiące.

@           Klub Nauczycieli Języków Obcych (szkoły gimnazjalne) – pierwsze  spotkanie planowane na październik, spotkania będą odbywały się cyklicznie co dwa miesiące.

@           Klub Nauczycieli Matematyki:

          - opracowanie diagnozy po gimnazjum dla uczniów powiatu oławskiego,

          - przygotowanie narzędzi do opracowania diagnozy po gimnazjum z matematyki,

          - opracowanie próbnej matury z matematyki,

          - opracowanie narzędzi do opracowania próbnej matury z matematyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego.

          Pierwsze spotkanie planowane jest na październik, spotkania będą odbywały się cyklicznie co dwa miesiące.

@           Klub Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych - pierwsze spotkanie: 22 października 2013 r. o godz. 14:00

Informator PODN w Oławie 2014/2015

Szanowni Państwo!!!

Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu Informator Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli  na rok szkolny 2014/2015 z ofertą edukacyjną Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie (PODN), który zawiera propozycje form doskonalenia dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie oraz dla dyrektorów, którzy chcą wspierać nauczycieli pracujących w radach pedagogicznych szkół i placówek oświatowych. Oferta ta, jak co roku, jest aktualizowana i wynika z realizacji kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, wyników własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów ośrodka oraz aktualnych zmian w systemie oświaty. 

Zapraszamy również do uczestnictwa w Klubach Nauczycieli oraz zgłaszanie się na konsultacje indywidualne i grupowe z doradcami  metodycznymi, którzy są przygotowani, aby wspierać Państwa w wykonywaniu zadań zawodowych.

Zachęcamy Państwa do udziały w naszych propozycjach zapisanych w Ofercie szkoleniowej na rok zkolny 2014/2015. Prosimy pamiętać, że cały czas jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i chętnie podejmiemy się zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń na tematy nieujęte w informatorze. 

U progu nowego roku szkolnego życzę Państwu, aby tegoroczne działania wychowawcze i dydaktyczne przynosiły jak najlepsze efekty, a praca zawodowa była powodem do satysfakcji.      

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

               Halina Pawińska 

dyrektor POPPPiDM w Oławie


 Informacje organizacyjne

 

Jak zgłosić się na wybraną formę doskonalenia nauczycieli?

 

 1. Zgłoszenia na wszystkie formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, wyłącznie w formie pisemnej na załączonych w broszurze informacyjnej kartach zgłoszeń. Karty zgłoszeń są także dostępne na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie www.poradnia.olawa.pl.

 

Po wejściu na stronę www.poradnia.olawa.pl należy z górnego menu wybrać zakładkę „Zgłoszenia” , gdzie mamy do wyboru dwa formularze zgłoszeń uczestnika na formę doskonalenia:

 

- Zgłoszenie na formę doskonalenia nauczycieli (forma otwarta)

 

- Zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej (forma zamknięta)

 

 1. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przesłać faksem na numer 71 303 39 23 lub drogą mailową (po wcześniejszym zeskanowaniu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Termin, miejsce oraz czas trwania szkoleń zamkniętych każdorazowo dostosowujemy do potrzeb placówki zgłaszającej zapotrzebowanie na daną formę.

 

4.     W przypadku szkoleń otwartych organizujemy tylko te formy doskonalenia, na które zgłosi się i potwierdzi chęć uczestnictwa przynajmniej 12 osób.

 

Potwierdzenie uczestnictwa

 

 1. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, na które został ustalony termin jego realizacji, dokonują Państwo w momencie złożenia bądź przesłania do sekretariatu PODN zgłoszenia na formę doskonalenia.
 2. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, na które nie został ustalony termin jego realizacji przed złożeniem zgłoszenia na formę doskonalenia, dokonują Państwo telefonicznie w momencie uzyskania informacji o terminie realizacji szkolenia.
 3. Rezygnację z udziału należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji w powyższym terminie, jednostka zgłaszająca będzie zobowiązana pokryć koszty szkolenia. 

 

Oferta form doskonalenia 2014-2015

Zapraszamy również na cykliczne spotkania:

@            Klubu Polonistów – organizowane przez Panią Blandynę Rosół – Niemirowską;

@           Klub Nauczycieli Języków Obcych – organizowane przez Panią Agnieszkę Szawan – Paras;

@           Klub Nauczycieli Matematyki – organizowane przez Panią Ewę Stelczyk;

@           Klub Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych – organizowane przez Panią Lucynę Pasierską.

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OŁAWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie skierowana do rodziców do pobrania 

 

 • Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie skierowana do nauczycieli do pobrania

          Wniosek o oddelegowanie specjalisty do prowadzenia zajęć na terenie szkoły do pobrania

 


GRUPA WSPARCIA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Informujemy, że zaplanowane na rok szkolny 2014/15 kolejne spotkania  Pedagogów i Psychologów Szkolnych  oraz nauczycieli odpowiedzialnych za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, odbędą się w terminach:

 1. 23.09.14r. (wtorek),      
 2. 23.10.14r. (czwartek) wyjątkowo o godzinie 9:00,
 3. 25.11.14r. (wtorek), 
 4. 13.01.15r. (wtorek),
 5. 24.02.15r. (wtorek),
 6. 14.04.15r. (wtorek),
 7. 26.05.15r. (wtorek),

o godzinie 10.00 w naszej placówce.

Zapraszamy pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczyciela odpowiedzialnego za zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (zgodnie z nowelizacją przepisów oświatowych) na konsultacje, wsparcie merytoryczne i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne.

Osoby prowadzące:  mgr E. Walejewska, mgr B.Jakubowska

 
 
 Specjalistyczne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne organizowane  w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych „ Równe szanse drogą do sukcesu” uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Oławski 
 
W Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie jest zrealizowany program z wykorzystaniem alternatywnych metod kształcenia nauki czytania i pisania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Program nosi tytuł:
„Będę czytać i pisać” – kształcenie kluczowych umiejętności na podstawie elementów alternatywnej metody 101 kroków.
 
 Cele, które założyła do realizacji autorka programu to:
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania – jako kluczowych w procesie edukacji i życiu osób wymagających wsparcia, pomocy specjalistycznej,
 • kształcenie i rozwijanie umiejętności czytania i pisania z uwagi na ustawiczną konieczność sięgania do różnych źródeł informacji, a także ich wyszukiwania i korzystania z nich w praktyce – przez całe życie,
 • zaszczepienie dzieciom pozytywnego myślenia o czytaniu i pracy z tekstem,
 • podniesienie jakości komunikacji ( czytanie – wypowiadanie się, pisanie -  prezentowanie posiadanych wiadomości i umiejętności),
 • przygotowanie uczniów do podejmowania zadań edukacyjnych na miarę możliwości, ograniczeń, prezentowania wiedzy podczas sprawdzianów, egzaminów,
 • udzielanie profesjonalnej i skutecznej pomocy uczniom ze SPE, promowanie aktywności umysłowej,
 • wyposażenie uczniów w gruntowną wiedzę i umiejętności związane z trudną, ale niezwykle przydatną człowiekowi sztuką czytania ze zrozumieniem,
 • zapobieganie wyuczonej bezradności,
 • budowanie wiary we własne możliwości, pomimo ograniczeń,
 • motywowanie do podejmowania i realizowania stawianych uczniom zadań edukacyjnych,
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wobec uczniów wymagających specjalistycznej pomocy,
 • rozwijanie najważniejszych sfer rozwoju człowieka : ruchowej, intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i wolicjonalnej ( z zastosowaniem standardowych metod i technik  terapeutycznych włączonych w proces realizacji programu i dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
Program został skierowany do grupy uczniów ze SPE - Zespołu Szkół Specjalnych klas I – VI (w liczbie 10 osób) wymagających pomocy, wsparcia w pokonywaniu utrudnień dotyczących nauki czytania i pisania.
 
Program ma formę specjalistycznych zajęć pedagogicznych o charakterze edukacyjno – terapeutycznych.
Zakres zadań realizowanych w procesie działań obejmujących program to:
 • rozpoznanie indywidualnych zasobów uczniów istotnych w kształceniu i rozwijaniu czynności czytania (np. w oparciu o technikę testową), analiza uzyskanych wyników,
 • techniki, sposoby stosowane w procesie czytania,
 • kształcenie i usprawnianie czynności czytania i pisania zgodnie z procedurami obowiązującymi w metodzie 101 kroków, prezentacja metody,
 • sposoby ułatwiające czytanie zróżnicowanych tematycznie tekstów,
 • zapoznanie z procedurami stosowanymi przed czytaniem,
 • doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu na poziomie podstawowym, wnioskowania, uogólniania,
 • przygotowanie do dyskusji o czytanym tekście, do  rozmowy o nim,
 • odczytywanie znaczeń słów, związków frazeologicznych, odczytywanie  znaczeń dosłownych i przenośnych, znaczeń słów z kontekstu, znajdowanie słów kluczy,
 • nabycie nawyków zwiększających ekonomikę czytania i pisania,
 • przygotowanie i wdrożenie uczniów do rozumienia tekstu jako całości, zapisywania tekstu – na miarę możliwości uczniów biorących udział w programie.
Zamierzeniem autorki programu jest uzyskanie następujących rezultatów:
 • uczniowie rozumieją istotę czynności czytania, czytania ze zrozumieniem,
 • posiadają wiedzę na temat zagadnień związanych z procesem czytania,
 • poprzez technikę pracy umysłowej jaką jest czytanie i pisanie zapoznali się z różnymi językami opisu świata,
 • uczniowie nabrali nawyków sprawnego czytania, kaligraficznego pisania, właściwych nawyków z zakresu higieny pracy umysłowej, efektywnego uczenia się,
 • znają i stosują poznane techniki pracy umysłowej stosowane w pracy ze słowem pisanym,
 • sprawniej przyswajają nowe wiadomości i umiejętności ( w sposób naturalny i bez przymusu ), nie są bezradni wobec zadań edukacyjnych i potrafią się z nich wywiązywać zgodnie z własnymi możliwościami i ograniczeniami.
Realizatorzy programu:
 
Autorka programu: Halina Pawińska, POPPP i DM w Oławie.

Więcej artykułów…

 1. Oferta Form Doskonalenia
Made By ITFirm.pl