To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2015/2016

InformatorSzanowni Państwo

Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Przedstawiamy Informator Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie (POPPPiDM) na rok szkolny 2015/2016, zawierający propozycje różnego rodzaju form doskonalenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Oferta ta, jak co roku, jest aktualizowana i wynika z realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym, wyników własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów ośrodka oraz aktualnych zmian w systemie oświaty. Wytycznymi o szczególnej randze były podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

     1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych  środkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
     2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 2. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

czytaj więcej 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (SORE)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie  rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 19.09.2014 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie  rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  w powiecie oławskim” 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - POTWIERDZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE

SWIZ

Załącznik nr 1 - umowa

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - 4


 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół

ETŚDPowiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w X edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Oławie organizowanego w dniach 06.10.2014 – 10.10.2014 roku.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie skutecznych sposobów podnoszenia świadomości problemu dzieci i młodzieży z utrudnieniami w nauce czytania i pisania wśród rodziców, nauczycieli oraz samych uczniów. Zależy nam też na pokazaniu dobrych, wartościowych i skutecznych sposobów, przykładów w zakresie przezwyciężania trudności edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty skierowanej do uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli i rodziców zamieściliśmy w załączonym programie i zaproszeniach adresowanych do osób, którym nieobojętny  jest los uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Tradycyjnie liczymy na udział Państwa i uczniów w X edycji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

                                                                                                                                                                                 Z wyrazami szacunku:

                       Organizatorzy i koordynator obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

Program ETŚD w POPPPiDM w Oławie do pobrania

Zaproszenie na Punkt diagnozy "ryzyka dysleksji" dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 Latki) oraz wczesnoszkolnym (I-III klasa szkoły podstawowej) do pobrania 

Zaproszenie na spotkanie z rodzicami i nauczycielami "Jak wspierać i skutecznie pomagać dzieciom i uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania?" do pobrania 

konkurs 

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji POPPPiDM w Oławie ma zaszczyt zaprosić uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Powiatowym pt. "I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii". Konkurs ma formę dyktanda i zostanie pzeprowadzony w dniu 9 października 2014 roku. Zmagania konkursowe rozpoczną się o godzinie 1200 w budynku POPPPiDM w Oławie, przy pl. Zamkowym 18. /Regulamin konkursu/

 Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie serdecznie zapraszamy. Na zwycięzców czekają nagrody i dla wszystkich uczestników konkursu tradycyjnie pamiątkowe dyplomy. Zgłoszenia należy kierować do koordynatora projektu: Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie, tel. 71 313-22-39 do dnia 07.10.2014 r.

Do miłego zobaczenia:

Koordynator ETŚD i organizatorzy

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia  w szkołach i przedszkolach Powiatu Oławskiego (KSW) w ramach realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie  rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  w powiecie oławskim”


 

Made By ITFirm.pl