To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Oferta Form Doskonalenia

PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 

Lp.

NAZWA FORMY

TREŚCI

LICZBA GODZIN

 

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyposażenie ich w umiejętności i wiedzę pozwalające na odpowiednie planowanie pracy zespołu klasowego.

Szkolenie obejmuje zagadnienia w zakresie organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych rozporządzeń, modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz tworzenia Planów Działań Wspierających i Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.

6

 

Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka – techniki relaksacyjne, twórcze malowanie, mandala, bajka, drama.

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych)

 

Celem szkolenia jestzapoznanie uczestników z różnymi metodami i technikami pracy z zakresu dziedzin arteterapii  oraz rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi W skład bloku terapeutycznego wchodzą zajęcia mające na celu odstresowania dziecka  oraz rozwój jego twórczej osobowości. Arteterapia pozwala na pozawerbalne porozumiewanie się, uzewnętrznienie własnych przeżyć i odczuć, zaspokajanie podstawowych potrzeb i zrozumienie ich, poznawanie innych, akceptację siebie, relaks, przyjemność oraz odpoczynek. Poprzez rysunek, ruch, taniec, muzykę i rytm, tworzenie bajek, historyjek i wierszy możliwa staje się ekspresja emocji i wewnętrznych przeżyć. Dzieci mające trudności w uczeniu się często doświadczają przykrych emocji, które w istotny sposób blokują ich zaufanie do własnych możliwości i powodują przekonanie
o braku osobistych kompetencji. W trakcie pracy arteterapeutycznej następuje zmiana negatywnych przekonań dziecka na temat własnej osoby, co pozwala mu podjąć próbę pokonania swoich problemów w nowy, bardziej twórczy i konstruktywny sposób.

12

 

Mandala w arteterapii.

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Współczesna arteterapia świadomie korzysta z harmonizującego działania mandali. Już sama czynność nakreślenia okręgu w magiczny i prosty sposób wprowadza ład i skupia uwagę. Pozwala na symboliczne określenie granic, ogarnięcie i uporządkowanie wewnętrznego doświadczenia. Sam proces rysowania mandali sprzyja odkrywaniu tego, co dotychczas było skryte i nieuświadomione. Pozwala rozładować stres, odkryć własne talenty i swój potencjał twórczy. Mandala to również  wspaniałe narzędzie w diagnozie i terapii dziecka. Udział w warsztatach pozwoli każdemu uczestnikowi poszerzyć swoją świadomość na drodze rozwoju osobistego oraz  wzbogacić warsztat zawodowy o nowe techniki pracy z dzieckiem.

12

 

Matematyczne doświadczenia przedszkolaków - diagnoza i wspomaganie.

(nauczyciele przedszkoli)

Pierwsze dziecięce doświadczenia w tym zakresie w znaczący sposób decydują o powodzeniu w późniejszej nauce matematyki.Podczas warsztatów nauczyciele będą mieli okazję poznać sposoby diagnozowania i wspomagania przedszkolaków w zakresie edukacji matematycznej. Dowiedzą się: Jak rozwija się umysł dziecka i w jaki sposób nabywa ono wiadomości i umiejętności matematyczne? Co utrudnia dzieciom nabywanie wiadomości
i umiejętności matematycznych? Jak wspomagać rozwój umysłowy dziecka kształtując odpowiednio jego intuicję matematyczną i organizując we właściwy sposób pierwsze dziecięce doświadczenia w zakresie matematyki? Jakie zabawy i sytuacje zadaniowa sprzyjają intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności? Jak korzystać ze strefy najbliższego rozwoju? Jak diagnozować umiejętności matematyczne ? Kiedy dziecko osiąga dojrzałości do uczenia się matematyki?

6

 

Zabawy fundamentalne w przedszkolu

 

(nauczyciele przedszkoli)

 

Pięćdziesiąt procent możliwości mózgu tworzy się w ciągu pierwszych pięciu, sześciu lat życia! Jakich składników trzeba dostarczyć dla zapewnienia pełnego rozwoju umysłowego? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w programie „Zabawy fundaMentalne”, którym prezentuje teorię ośmiu inteligencji i zasadę efektywnego uczenia się oraz mechanizmy rozwoju intelektualnego i emocjonalnego małego dziecka. „Zabawy fundaMentalne” opierają się na prostej tezie: nie ma dzieci niezdolnych. Trzeba tylko odkryć w czym dziecko jest słabsze, a w czym lepsze. To właśnie o tym mówi teoria ośmiu inteligencji.Zabawy fundaMentalne mogą być pomocne w diagnozie funkcjonalnej i w budowaniu indywidualnych programów terapii. Odpowiednio dobierając, dawkując, modyfikując stosownie do danego dziecka - pracuje się nad zharmonizowaniem rozwoju, "nadrabianiem" opóźnień i deficytów, kształtowaniem poczucia własnej wartości i motywacji.

6

 

Gry i zabawy aktywizujące dziecko

 

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych)

 

Dla procesów rozwojowych zabawa jest równie ważna jak jedzenia i spanie. Zabawa jest najważniejszym zachowaniem dla przetrwania, powodującym w nas  spójność serca, dotyku, ruchu i poczucia przynależności. Zabawa to tworzenie, doświadczanie i przeżywanie. Zabawa w berka pozwala zachować wszystko w równowadze, gdyż goniący i ścigany ciągle się zmieniają oraz dzielą władzą. Mocowanie się i zabawy siłowe zapewniają silny dotyk, który jest tak ważny dla poczucia bycia we własnym ciele i przynależności. Pomagają nam rozwinąć równowagę i skupienie. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom na czym polega istota zabawy i jakie jest jej znaczenie dla procesów rozwojowych dziecka. W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się  z różnymi rodzajami zabaw – zabawy integrujące grupę, zabawy twórcze, zabawy zapobiegające agresji, zabawy matematyczne, zabawy ruchowe z elementami Ruchu Rozwijającego i Gimnastyki Mózgu.

6

 

Projekt edukacyjny jako metoda pracy w szkole i w przedszkolu

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Projekt edukacyjny jest jedną z najbardziej użytecznych i ciekawych metod kształtowania umiejętności i postaw ucznia oraz osiągania celów zapisanych w podstawie programowej. Jest to metoda, która wymaga samodzielnej i aktywnej pracy uczniów. Projekty mają charakter interdyscyplinarny, a ich realizacja wymaga od uczniów umiejętności wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin edukacyjnych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie przygotowania i realizacji projektów edukacyjnych w oparciu o praktyczne przykłady, a także zachęcanie do stosowania tej metody w pracy. Uczestnicy nabędą umiejętności planowania, przygotowywania, opisu, oceny  i przeprowadzania projektów o różnym zasięgu, które rozwiną kompetencje uczniów i  wpłyną pozytywnie na współpracę szkoły  ze środowiskiem lokalnym.

12

 

Rysunek dziecka w diagnozie i terapii

 

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych )

Prezentacja założeń teoretycznych – wprowadzenie do diagnozy i terapii  z wykorzystaniem rysunku dziecka oraz sposobów wykorzystania rysunku dziecka w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od charakteru zaburzeń. Omówienie poszczególnych składników i poziomów interpretacji w ramach analizy rysunków dzieci w różnym wieku. Zapoznanie z głównymi składnikami analizy i interpretacji rysunku dziecka na potrzeby diagnozy pedagogicznej (sprawność grafomotoryczna, zagospodarowanie przestrzeni, znaczenie symboliki rysunku dziecięcego).Prezentacja najpopularniejszych testów osobowości z pomocą rysunku.

•Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny

•Ewolucja rysunku dziecka

•Jak analizować rysunek dziecka

•Testy rysunkowe

•Zastosowanie rysunku w arteterapii

20

 

Jak sobie radzić z rodzicami w szkole?

 

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Dobre relacje z rodzicami to jedno z największych wyzwań w pracy dyrektora i nauczyciela.  Aby sprostać temu wyzwaniu warto podnieść swoje osobiste umiejętności w relacjach z rodzicami oraz  poszerzyć umiejętności w zakresie współpracy i budowania wspólnych relacji. Podczas szkolenia omówione zostaną najistotniejsze przyczyny powodujące nieporozumienia w szkołach oraz strategie przydatne do rozwiązywania sytuacji konfliktowych z rodzicami, włączając w to proces rozwiązywania problemów w siedmiu krokach. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę o sytuacjach trudnych, które mają miejsce w szkole oraz informacje jaki rodzaj współpracy rodziców ze szkołą jest możliwy i sensowny. Zostaną przedstawione i przećwiczone przez uczestników propozycje metod postępowania, które wykształcą pożądane umiejętności i właściwie ustawią relacje nauczycieli z rodzicami:

•Radzenie sobie z rozłoszczonymi rodzicami.

•Łagodzenie i rozbrajanie rodziców, którzy stracili panowanie nad sobą.

•Rozwiązywanie problemów, które rodziców złoszczą, martwią, napawają strachem lub wyprowadzają z równowagi.

•Promowanie zdrowej szkoły.

 • •Kilka sposobów na zbudowanie wsparcia rodzicielskiego

12

 1. 10. 

Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych

 

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy prawa oświatowego regulujących zadania i kompetencji rady pedagogicznej oraz zasady tworzenia protokołu w wersji papierowej i elektronicznej. Uczestnicy poznają cechy i kompozycję protokołu, dowiedzą się jak konstruować uchwały rady pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa z uwzględnieniem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak archiwizować protokoły i wnosić do nich sprostowania. Zostaną przedstawione najczęstsze pułapki protokołowania posiedzeń oraz propozycje różnych regulaminów rady pedagogicznej.

6

 1. 11. 

Zarządzanie sobą czyli umiejętność zarządzania swoimi zasobami

 

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Nasz potencjał osobisty to coś czym naprawdę dysponujemy. Jednak aby z niego skorzystać trzeba mieć świadomość jakie zasoby posiadamy i jak możemy nimi zarządzać. Zasoby którymi dysponujemy można ująć w czterech kategoriach: fizyczność, mentalność, emocjonalność i duchowość. Każdy z nas ma dostęp do tych „darów” tylko nie każdy sobie to uświadamia i nie każdy wykorzystuje. Warto zacząć odkrywać siebie przede wszystkim po to aby efektywnie wykorzystywać swoje mocne strony i dobrze czuć się ze sobą. Podczas zajęć będziemy mówić jak działa nasz umysł , jak postrzega rzeczywistość i reaguje na różne sytuacje. Dowiesz się skąd się biorą emocje i jak wykorzystać zasoby emocjonalne. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak zarządzać sobą w stresie i jak korzystać z intuicji? Dzięki temu nabędziesz bezcenną umiejętność jaką jest zarządzanie sobą, co pozwoli Ci na odnoszenie sukcesów zarówno w życiu osobistym jak  i zawodowym.

6

 1. 12. 

„Ruch – radosne uczenie się” – program wspomagający i stymulujący rozwój dziecka z różnymi dysfunkcjami.

 

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych)

 

Celem programu „Ruch drzwiami do uczenia się” jest stymulowanie pełnego rozwoju dziecka i pobudzenie różnych sfer aktywności: ruchowej, twórczej i niewerbalnej, rozwijanie twórczego myślenia i uczenie się kreatywnego rozwiązywania problemów oraz korekta zaburzeń motorycznych.

We współczesnym systemie edukacyjnym nie ma miejsca na naukę metod doskonalących umysł, a nauczyciel, nawet jeśli zna te metody i techniki, nie ma czasu na ich przekazanie. W programie „Ruch drzwiami do uczenia się”  wykorzystane zostały różnorodne metody wspomagające harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny dziecka: kinezjologia edukacyjna, stymulacja twórczego myślenia, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne oraz arteterapia. Realizacja programu pozwoli stworzyć warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji ruchowej werbalnej, plastycznej, muzycznej, umożliwiających aktywność i działanie uczniów we wszystkich obszarach umiejętności kluczowych.Ewaluacja programu „Ruch drzwiami do uczenia się” oraz badania prowadzone podczas jego realizacji potwierdziły wysoką skuteczność podejmowanych działań.

6

 1. 13. 

Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci.

(nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych)

 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, specjalizacji półkul mózgowych i rodzajów pamięci. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, które narządy zmysłów odpowiadają za badanie środowiska zewnętrznego, a które zbierają informacje o stanach wewnętrznych naszego organizmu;  jakie dysfunkcje powstają w wyniku zaburzeń integracji sensorycznej, poznają sposoby stymulacji układu przedsionkowego; jak określić kierunkowe typy inteligencji i preferowane przez ucznia sposoby uczenia się. W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy  poznają  metody wspomagające koncentrację i pamięć oraz techniki stosowane w pracy arteterapeutycznej, stymulujące rozwój dziecka.

12

 1. 14. 

Jak efektywnie uczyć  - podejmowanie działań zwiększających efekty kształcenia.


(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Zrozumienie funkcjonowania mózgu człowieka i możliwości jego rozwoju stanowi klucz do efektywnego uczenia się. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak funkcjonuje mózg, poszerzą wiedzę na temat funkcjonowania pamięci, poznają specjalizacje półkul mózgowych i preferencje sensoryczne oraz teorię wielorakiej inteligencji. Przedstawione podczas szkolenia metody nauczania pomogą w naturalny sposób włączyć uczniów w proces uczenia się, przy jednoczesnym eliminowaniu zmuszania do nauki. Metody te mobilizują uczniów do wysiłku i równocześnie sprzyjają rozwijaniu ich możliwości.

6

 1. 15. 

Neuropedagogika w szkole – preferencje sensoryczne, profile dominacji, style uczenia

 

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Ostatnie lata przynoszą coraz więcej interesujących danych o tym, jak działa mózg. Otwierają się nowe perspektywy na dostarczanie uczącym się narzędzi osiągania sukcesów w uczeniu się! Wynika to przede wszystkim ze zrozumienia, co to są style uczenia się, czyli sposoby jak człowiek percypuje, przetwarza, przechowuje i referuje docierające do niego informacje. Mówiąc o przyspieszonym uczeniu mamy na myśli uczenie oparte na naturalnych preferencjach człowieka, w zgodzie z jego własnym stylem co znakomicie przyspiesza przebieg procesów rozumienia, zapamiętywania, integracji wiedzy i umiejętności.

Celem szkolenie jest upowszechnienie wiedzy na temat różnych stylów uczenia się oraz umożliwienie nauczycielom swobodnego poruszania się w problematyce diagnostyki edukacyjnej. Omówione zostaną również główne obszary wiedzy o funkcjonowaniu mózgu i procesach uczenia się. Zrozumienie funkcjonowania mózgu człowieka i możliwości jego rozwoju stanowi klucz do efektywnego uczenia się. Efektywne nauczanie zaczyna się
i kończy na umiejętności kierowania własnymi wewnętrznymi reakcjami i zachowaniami. NLP (programowanie neurolingwistyczne) traktuje o osobistej efektywności, oferuje nauczycielom szeroki wybór narzędzi i technik rozwijających zdolności inter- i intrapersonalnych, umiejętność kontrolowania emocji i efektywnego komunikowania się. Pokazuje praktyczne strategie i ćwiczenia, które nauczyciele będą mogli wykorzystać w swojej klasie. Rozszerza zakres stosowanych metod pedagogicznych i pozwala zrozumieć jak działają ludzkie umysły.

6

 1. 16. 

Uczeń zdolny w szkole. Zarządzanie talentami.

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Wyniki badań wykazały, że 82% dzieci rozpoczynających naukę szkolną w wieku 5 lub 6 lat ocenia pozytywnie własne zdolności uczenia się. Z czasem jednak tracą wiarę w siebie; zachowuje ją tylko 18% szesnastolatków. Jest to kolejny powód aby znać i budować swoje zasoby. Teorie Howarda Gardnera wywołały rewolucję w dotychczasowych poglądach na inteligencję wskazując, że istnieje wiele różnych typów inteligencji. Udowodniono, że wszystkie rodzaje inteligencji mogą być kształtowane i rozwijane, co znakomicie zwiększa możliwości uczenia się. Nie chodzi o to, na ile jesteś zdolny, ale jak jesteś zdolny – mówi H. Gardner. Czym jest talent i skąd się bierze?  Jak go odkryć i rozwijać? Obecnie w świetle wiedzy o wielorakich inteligencjach uważa się, że każdy ma jakieś talent. Warto więc odkryć i nazywać talenty swoich uczniów. Dobry nauczyciel powinien stwarzać takie sytuacje szkolne, aby te talenty poprzez wiedzę i umiejętności przekształciły się w  mocne strony ucznia.

6

 1. 17. 

Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji.

 

(nauczyciele szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Umiejętności wychowawcze, to działania składające się na kształtowanie właściwych relacji na poziomie nauczyciel – uczeń oraz na tworzenie właściwych postaw wobec różnych zachowań uczniów. Umiejętności wychowawcze, to także właściwa komunikacja, sposoby bycia i zachowania asertywne. Celem treningu jest dostarczenie nauczycielom praktycznych sposobów w zakresieumiejętności nawiązywania emocjonalnego kontaktu z dzieckiem i budowania z nim relacji wychowawczej, diagnozowanie i rozumienie potrzeb wychowanka, umiejętność rozwiązywania konfliktów w klasie i budowania autorytetu nauczyciela,  umiejętności aktywnego słuchania, efektywnej komunikacji oraz wyrażania emocji i uczuć.

12

 1. 18. 

Umiejętności i kompetencje kluczowe

 

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Najważniejszym zadaniem szkoły jest humanizacja, czyli faktyczne zajmowanie się dzieckiem i szacunek do niego. Nauczyciel z eksperta staje się fachowcem, który organizuje proces uczenia się, a od ucznia wymaga: poszukiwania, dyskutowania, wymiany doświadczeń, zadawania pytań, wyszukiwanie informacji, porządkowania, aż w końcu rozwiązywania problemów.Psychologowie odkryli, że dla większości uczniów nie jest problemem uczenie się, lecz nieumiejętność organizacji swojej nauki. Uczniowie nie wiedzą jak się uczyć, a przecież jest to podstawowa kompetencja w społeczeństwie informacyjnym.

Jakie strategie/sposoby uczenia się modelowane są w Twojej szkole ?

Jakie strategie/sposoby uczenia się sam modelujesz jako nauczyciel?

Jak rozwijać umiejętności kluczowe?

Jak włączyć kompetencje kluczowe do nauczania ?

Odpowiedzi na te pytania to wielkie wyzwanie dla edukacji XXI wieku.

6

 1. 19. 

M-A-S-T-E-R czyli struktura metody przyśpieszonego uczenia.

 

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

M-A-S-T-E-R to program który zawiera podstawowe zasady szybkiego uczenia się i twórczego myślenia. Pokazuje jak zostać prawdziwym mistrzem we władaniu własnym umysłem. Pozwala poznać kombinację typów inteligencji i preferowanych przez ucznia sposobów uczenia się. Poszerza wiedzę na temat funkcjonowania mózgu, specjalizacji półkul mózgowych i pięciu rodzajów pamięci. Wyposaża nauczycieli w podstawowe strategie przyspieszonego uczenia, które prowadzą do pełnego rozwoju dziecka. Dzięki zastosowaniu w klasie metody przyspieszonego uczenia się, dzieci – nawet z etykietkami złych uczniów – zaczynają osiągać dobre wyniki.

6

 1. 20. 

Ocenianie wspierając jako element motywujący w procesie uczenia się

 

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą oceniania wspierającego w dydaktyce i wychowaniu, wskazanie różnic między ocenianiem wspierającym, a sumującym, weryfikacja dotychczasowych doświadczeń, ukazanie szans jakie niesie ze sobą stosowanie oceniania wspierającego w szkole, przedstawienie zasad formułowania oceny wspierającej.

Ocena szkolna jako proces komunikacji między nauczycielem i uczniem.

Błędy oceniania i style oceniania.

Różnice między ocenianiem sumującym i wspierającym.

Etapy oceniania wspierającego: otwieranie procesu oceniania, monitorowanie efektów uczenia się (z ocenianiem etapowym), zamykanie procesu oceniania

Warunki oceny wspierającej: instrukcja postępowania dla ucznia, kod pozytywny

„Policyjny” system oceniania i jego efekty.

Style nauczania i ich wpływ na proces oceniania.

„Menu ucznia” w  procesie oceniania

6

 1. 21. 

Ocenianie kształtujące – sposób na wspieranie ucznia

 

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą oceniania kształtującego, różnicami między ocenianiem kształtującym, a sumującym, weryfikacja dotychczasowych doświadczeń, ukazanie szans jakie niesie ze sobą wprowadzenie oceniania kształtującego w szkole, wskazanie jego kluczowych elementów i ich charakterystyka. Po szkoleniu każdy uczestnikbędzie znał elementy oceniania kształtującego oraz różnicę między ocenianiem sumującym i kształtującym.

•Czemu służy określanie celu lekcji?

•Dlaczego uczeń powinien znać cel lekcji?

•Czy trzeba określać kryteria sukcesu przed lekcją i przed klasówką?

•Jaką informację zwrotną powinien otrzymywać uczeń od nauczyciela?

•Jaka jest różnica między oceną sumującą, a kształtującą?

•Jak zadawać uczniom dobre pytania?

•Jak stosować ocenę koleżeńską i samoocenę?

•Jakie korzyści i jakie trudności niesie za sobą stosowanie OK?

6

 1. 22. 

Innowacja pedagogiczna w szkole.

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Celem  szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznych w szkole oraz podejmowania działań w zakresie doskonalenia swojego warsztatu pracy.

•Pojęcie innowacji i eksperymentu pedagogicznego.

•Podstawa prawna innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

•Rodzaje innowacji.

•Struktura dokumentacji opisującej działalność innowacyjną.

•Ogólne zasady przygotowania innowacji.

•Cele i założenia innowacji pedagogicznych.

•Przykłady udanych praktyk innowacyjnych.

•Program innowacji pedagogicznej.

•Planowanie ewaluacji innowacji.

6

 1. 23. 

Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej od projektu do raportu.

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z zasadami prowadzenia ewaluacji wewnętrznej i wykorzystania jej wyników do rozwoju szkoły.

Po szkoleniu każdy uczestnik zna podstawy prawne prowadzenia ewaluacji, umie uzasadniać potrzebę ewaluacji wewnętrznej dla szkoły, wie jak planować proces ewaluacji w szkole potrafi wykorzystać wyniki diagnozy do planowania zmiany w szkole.

•Podstawy prawne prowadzenia ewaluacji,

•Zasady planowania i projektowania ewaluacji wewnętrznej,

•Metody i narzędzia w badaniach ewaluacyjnych,

•Analiza jakościowa i ilościowa,

•Struktura raportu,

•Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do rozwoju szkoły.

6

 1. 24. 

Silne Strony dziecka – jak je odkryć i rozwijać ?

 

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Każdy z nas ma swoje talenty i silne strony jednak bardzo często nasz indywidualizm jest niedostrzegany. Traktowanie dziecka tak aby wiedziało, że jest kimś specyficznym i niepowtarzalnym to dla niego najwspanialszy dar. Patrząc na dziecko, nauczyciel i rodzic powinni widzieć przede wszystkim jego potencjał i możliwości, a nie braki i problemy. Obecne modele edukacji odwołują się głównie do słabości, porównań i nieustannej rywalizacji. W szkołach panuje klimat „meczu” lub „teleturnieju”, zawsze są zwycięzcy i przegrani. Warto zastanowić się czy wskazywanie najsłabszych stron ucznia
i poprawianie ich jest najlepszym sposobem na uzyskanie wyjątkowych rezultatów. Trwanie w  słabości, która pozbawia energii i wywołuje uczucie zniechęcenia nie pozwoli na osiągnięcie żadnego celu. Każde dziecko potrzebuje znać swoje Silne Stron, bo to pozwali mu rozwinąć się i doskonalić.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak odkryć Silne Strony każdego dziecka, jakie metody zastosować aby wskazać u dzieci predyspozycje w trzech obszarach : w działaniu, w relacjach i w nauce. Poznają definicję Silnych Stron i warunki do ich odkrywania. Przedstawione zostaną konkretne ćwiczenia, które pomogą uczniom rozwijać wrodzone predyspozycje i na ich podstawie planować przyszłość.

6

 1. 25. 

Kreatywne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem mindmappingu

 

(nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Twórcą mindmappingu jest Tony Buzan, który opracował koncepcję myślenia wielokierunkowego z wykorzystaniem Map Myśli. Mapy Myśli to metoda wspomagająca pamięć i rozwijająca twórcze myślenie. Tradycyjny linearny system notowania sprzyja odrzucaniu i zapominaniu informacji. Notatki zazwyczaj są  zbyt długie, zabierają dużo czasu, z trudem się je zapamiętuje i przede wszystkim nie pobudzają mózgu do twórczej pracy. Nuda i frustracja, towarzysząca tradycyjnym notatkom sprawia, że tracimy zapał do nauki
i ciekawość świata. Mapy Myśli są odzwierciedleniem struktury naszego mózgu, w którym odbywa się proces myślenia wielokierunkowego. Stosowanie Map Myśli pozawala na polepszenie osiąganych wyników  poprzez pobudzenie kreatywności i pamięci. Dzięki użyciu kolorów, rysunków, symboli i promieniście rozchodzących się ciągów skojarzeń uaktywnione zostają wszystkie obszary mózgu, co sprawia, że zostaje zwielokrotniona efektywność pracy mózgu.

Podczas zajęć uczestnicy poznają współczesne badania nad mózgiem, dowiedzą się jak mózg przetwarza informacje i organizuje system pamięci. Przeanalizowane zostaną różnorodne metody sporządzania notatek oraz negatywne konsekwencje tradycyjnych notatek dla pracy naszego umysłu. Poznają definicję Map Myśli, podstawowe zasady ich tworzenia oraz praktyczne zastosowanie mindmappingu w różnych sytuacjach. Każdy uczestnik będzie miał możliwość tworzenia własnych  i grupowych Map Myśli.

12

 1. 26. 

„Ład i dyscyplina w klasie”

Celem szkolenia jest poszukiwanie skutecznych sposobów radzenia sobie z klasą i grupą, zarządzanie procesem dydaktycznym i wychowawczym. Po dobytym szkoleniu nauczyciele:

1.dostrzegają przyczyny braku dyscypliny w klasie,

2.rozumieją swój wkład w proces ustanawiania prawidłowej pracy z klasą,

3.poznają proste zasady dyscyplinowania ucznia.

4

 1. 27. 

„Rodzice partnerami szkoły w wychowaniu i edukacji”

Szkolenie ma na celu ukazanie mechanizmów partnerstwa między szkołą a rodzicami.

1.Istota partnerstwa.

2.Skuteczne metody budowania i wykorzystania współpracy z rodzicami w pracy wychowawczej i dydaktycznej.

3

 1. 28. 

„Efektywne metody pracy z uczniem dla określenia indywidualnych możliwości ucznia”

Celem formy jest wykorzystanie różnych narzędzi diagnozowania dla określenia indywidualnych możliwości ucznia.

1.Planowanie i organizacja pracy z uczniem.

2.Zastosowanie różnych metod i form pracy z uczniem.

3.Dostosowanie tych metod do indywidualnych preferencji ucznia.

4.Efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych.

4-5

 1. 29. 

„Skąd biorą się niepowodzenia dydaktyczne?”

Szkolenie ma na celu ukazanie sposobów diagnozowania dzieci dla zminimalizowania niepowodzeń szkolnych. Określenie własnych preferencji i umiejętności wychowawczych; poszukiwanie skutecznych metod pracy z uczniami, sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej.

5

 1. 30. 

„Autorytet nauczyciela”

Szkolenie ma na celu zwerbalizowanie osobistych przekonań będących podstawą budowania autorytetu.

1.Korekta niekorzystnych zachowań będących stereotypami w pełnieniu roli nauczyciela.

2.Poznanie sposobów budowania autorytetu opartego na osobistych kompetencjach.

9

 1. 31. 

„Asertywność w zawodzie nauczyciela”

Poznanie metod związanych z prawidłową komunikacją między nauczycielami a uczniami i rodzicami.

1.Budowanie osobistych kompetencji nauczyciela.

2.Asertywne odmawianie uczniom i asertywne krytykowanie uczniów jako metoda podejścia do problemu.

3.Zasada asertywności jako metoda ucząca uczniów sposobu rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

5

 1. 32. 

„Efektywna współpraca z rodzicami”

Poszukiwanie skutecznych metod na współpracę z rodzicami.

1.Partnerstwo rodziców ze szkołą jako nieodłączny element pracy wychowawczej.

2.Skuteczna komunikacja z rodzicami.

3.Kompetencje nauczyciela niezbędne do konstruktywnej współpracy z

9

 1. 33. 

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjum”

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności w zakresie indywidualizowania form i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1.Analiza nowych rozporządzeń MEN, dotyczących pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.Metody i formy pracy w zespole zajmującym się pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniom w szkole; dokumentowanie działań tego zespołu.

8

 1. 34. 

„Dziecko krzywdzone – rozpoznawanie i postępowanie na terenie szkoły”

1.Dynamika zjawiska przemocy w rodzinie.

2.Rozpoznawanie dzieci doświadczających przemocy.

3.Metody udzielania wsparcia i pomocy dziecku krzywdzonemu.

4.Procedura prawna po ujawnieniu przemocy wobec dziecka.

4

 1. 35. 

„Efektywna komunikacja w szkole”

1.Komunikacja interpersonalna.

2.Komunikacja werbalna i niewerbalna w przekazywaniu informacji i wywieraniu wpływu na innych.

3.Rozpoznawanie barier komunikacyjnych.

4.Magiczny komunikat Ja.

5.Techniki słuchania.

5

 1. 36. 

„Jak przeciwdziałać wypalaniu zawodowemu”

1.Co to jest wypalanie zawodowe? Czynniki sprzyjające wypalaniu.

2.Sprawdź, czy nie grozi Ci wypalanie zawodowe.

3.Działania profilaktyczne, czyli jak uniknąć wypalania.

4.Możliwości pomocy w sytuacji wypalania zawodowego.

5

 1. 37. 

„Praca z filmem na lekcji języka obcego”

(nauczyciele języków obcych)

1.Lekcja języka obcego bez tradycyjnej pracy z podręcznikiem.

2.Funkcja i rola środków dydaktycznych w nauce języka obcego.

3.Praca z filmem – typologia ćwiczeń. Aktywności na lekcji przed oglądaniem filmu, w trakcie oglądania oraz po oglądaniu.

4.Praca z video na lekcji języka obcego: filmy fabularne.

5.Filmy dokumentalne na lekcji języka obcego.

4

 1. 38. 

„Praca z obrazkiem na lekcji języka obcego”

 

(nauczyciele języków obcych)

1.Dlaczego obrazek na lekcji języka obcego?

2.Funkcje obrazków w procesie nauczania języka.

3.Rola obrazków w rozwijaniu sprawności receptywnych i produktywnych na lekcji języka.

4.Kroki przed prezentacją obrazka oraz w trakcie i po prezentacji.

5.Typologia obrazków dydaktycznych.

6.Kryteria doboru obrazków na potrzeby lekcji języka obcego.

7.Obrazki w nauczaniu elementów realioznawczych na lekcji języka obcego.

4

 1. 39. 

„Sposoby rozwijania autonomii na lekcji języka obcego”

1.Autonomiczne nauczanie na lekcji języka obcego. Teoria i praktyka. Pojęcie autonomii i półautonomii.

2.Rola nauczyciela w rozwijaniu autonomii.

3.Typologia ćwiczeń służących autonomicznemu uczeniu się: gramatyka, słownictwo.

4.Rola gier dydaktycznych w rozwijaniu zachowań autonomicznych ucznia.

5.Autonomiczne uczenie się języka przy pomocy nowych mediów.

6.Formy socjalne na lekcji języka obcego: praca indywidualna, praca w parach, praca grupowa.

4

 1. 40. 

„Metody i techniki nauczania języka obcego dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

1.Aktualne tendencje we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych.

2.Psychologiczne aspekty uczenia się języka obcego przez dzieci.

3.Metody nauczania języka obcego dzieci.

4.Kontrola i ocena osiągnięci uczniów klas I – III.

5.Kompetencje glottodydaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

6.Rola gier i zabaw dydaktycznych na lekcji języka obcego na etapie wczesnoszkolnym.

4

 1. 41. 

„Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach”

1.Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na podstawie rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 roku.

2.Funkcjonowanie Zespołu w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.Rola Zespołu w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4.Karta Indywidualnych Potrzeb.

5.Plan Działań Wspierających.

6.Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie w sprawie kształcenia specjalnego.

4

 1. 42. 

„Dokumentowanie zadań i wymagań kwalifikacyjnych / egzaminacyjnych przez nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego”

1.Omówienie wymagań niezbędnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.

2.Zasady dokumentowania osiągnięć i przedsięwzięć nauczyciela za okres stażu w świetle Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2007 (omówienie nowelizacji i poprawek do Rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r.).

3.Warsztat na temat sporządzania projektu planu rozwoju zawodowego i tworzenia sprawozdania z jego realizacji.

2

 1. 43. 

„Wychowywać, wspierać, wskazywać – czy kontrolować? O problemach wychowawcy klasowego”

Celem szkolenia jest wzmocnienie nauczycieli w pełnieniu roli wychowawcy.

1.Kształcenie, wychowanie i opieka – trzy wymiary pracy nauczyciela we współczesnej szkole.

2.Szanse i zagrożenia w roli wychowawcy klasowego.

3.Wspieranie kariery ucznia, motywowanie do sukcesów we współpracy z rodzicami.

4.Klucze do zmiany myślenia i postępowania – ze złością i agresją uczniów.

5.Ewaluacja.

5

 1. 44. 

„Wzmocnienie wychowawczej roli placówki przez rozwijanie uzdolnień, pasji i zainteresowań uczniów

 1. MEN a zadania szkoły. Zadania dyrektora, nauczycieli, rodziców i śrowiska w rozwijaniu zainteresowań ucznia: wczoraj, dziś i w przyszłości.
 2.  Zasoby szkoły a sposoby na kreatywność uczniów.
 3.  Narzędzia diagnozowania inteligencji, ujawniania pasji i rodzaje obserwacji zainteresowań.
 4.  Od projektowania do promowania czyli pobudzanie uczniów do aktywności i wszechstronnego rozwoju.
 5.  Kiermasz doświadczeń i pomysłów na podniesienie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych.
 6.  Przykładowe dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych oraz zasady tworzenia programu autorskiego lub innowacji.

8

 1. 45. 

„Problemy kształcenia integracyjnego”

1.Poznanie definicji i celów integracji oraz klasyfikacji uczniów nietypowych. Zapoznanie uczestników z różnymi formami integracji w Polsce i UE.

2.Podstawy prawne integracji, warunki tworzenia grup integracyjnych.

3.Wyznaczniki integracji szkolnej. Zadania nauczycieli w procesie integracji. Pozytywne negatywne aspekty integracji.

4.Szczegółowa klasyfikacja uczniów nietypowych. Przyczyny występowania poszczególnych zaburzeń oraz omówienie wskazówek dla nauczycieli do pracy z uczniem.

4

 1. 46. 

„Diagnoza i kierowanie zespołem uczniowskim”

1.Cechy konstytuujące grupę.

2.Role występujące w małej grupie społecznej.

3.Procesy zachodzące w grupie.

4.Badanie struktury socjometrycznej klasy.

5.Kierowanie klasą.

6.Podstawowe style kierowania – charakterystyka i ocena.

7.Mechanizm etykietowania i jego konsekwencje.

8.Istota konfliktu, techniki i metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

6

 1. 47. 

„Tworzenie programów własnych”

(nauczyciele wychowania przedszkolnego)

1.Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.

2.Budowa programu.

3.Program autorski a program własny.

4.Wdrażanie programów własnych i wymagana dokumentacja.

5.Nauczyciel autorem programu edukacyjnego.

5

 1. 48. 

„Dlaczego kłamstwa wychodzą na jaw”

 

Wykład z elementami warsztatów.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

1.Jaką rolę pełni kłamstwo w życiu dziecka,

2.Dlaczego kłamiemy

3.Rodzaje kłamstw,

4.Jak rozpoznać kłamstwo po języku ciała,

5.Jak zapobiegać kłamstwom dzieci w szkole, w domu i innych sytuacjach życiowych.

5

 1. 49. 

„Uzależnienia„

 

Wykład z elementami warsztatów.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

1.Psychologiczne mechanizmy uzależnień,

2.Rodzaje uzależnień i sposoby radzenia sobie z nimi,

3.Różne formy uzależnień oraz sposoby i techniki radzenia sobie z nimi,

4.Sygnały świadczące o istnieniu uzależnienia,

5.Zmiany zachowań oraz zmiany osobowościowe związane z uzależnieniem od środków odurzających

6.Zachowania dzieci w sferze funkcjonowania szkolnego, wśród rówieśników, własnego domu, osobowości,świadczące                   o możliwości istnienia uzależnień u dziecka,

7.Cykle uzależnień i mechanizmy powrotu do normalnego życia i zdrowia,

8.Co zrobić, aby Twoje dziecko nie sięgało po narkotyki,

9.Programy przeciwdziałania narkomanii.

5

 1. 50. 

„Bullying- vs bezpieczna szkoła”

 

Wykład z elementami warsztatów.

1.Czym jest bullying w warunkach szkoły,

2.Psychologiczne mechanizmy powstawania bullyingu u dzieci i młodzieży,

3.Różnorodne formy przemocy stosowane w kontaktach rówieśniczych,

4.Bullying a płeć,

5.Ofiary bullyingu,

6.Sposoby ograniczania i zapobiegania bullyingowi,

7.Procedury reagowania na zachowania agresywne.

5

 

 

Made By ITFirm.pl