„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”

Spotkanie sieci

„Jak radzić sobie ze szkolną  absencją  – bezpieczeństwo uczniów w szkole”

z  przedstawicielami Policji, Sądu oraz Straży Miejskiej w Oławie.

W dniu 08.12.2014 r odbyło się  trzecie spotkanie w ramach sieci doskonalenia nauczycieli. Na moje zaproszenie w spotkaniu wzięli udział:

  • Pani podinspektor Alicja Jędo – oficer prasowy KPP w Oławie;
  • Pan komisarz Paweł Urbańczyk – Naczelnik Wydziału Prewencji w KPP w Oławie;
  • Pani Beata Sobańska - Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Oławie  –- Kurator Zawodowy Rodzinny;
  • Pan Piotr Gawerski – zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Oławie. 

Tematem spotkania była „Interwencja policji i sądu w szkole”. Zaproszeni goście  szczegółowo omówili najczęstsze problemy z jakimi spotykają się podczas działań w szkole lub związanych ze szkołą i uczniami. Wzajemnie uzupełniali swoje informacje. Merytorycznie odpowiadali na pytania uczestników spotkania. Szczególną uwagę zwracali na odpowiedzialność nauczycieli wobec prawa w kontekście zaniechania podejmowania interwencji oraz konieczności informowania rodziców o podejmowanych działaniach wobec uczniów. Prelegenci swoje wystąpienia popierali konkretnymi przykładami, szukali też właściwych rozwiązań w przedstawianych przez uczestników sytuacjach czy kryzysowych zdarzeniach w szkole. Wykazali się przy tym ogromną wiedzą, doświadczeniem i dużymi umiejętnościami w zakresie komunikacji i moderowania dyskusji w grupie zawodowej nauczycieli. Zaprosili uczestników do współpracy. Byli otwarci i gotowi do  pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych przypadku. 

Następnie nauczyciele mogli obejrzeć prezentację na temat stosowania środków w ramach upn oraz zasad właściwego oceniania i stosowania komunikatów zwrotnych. Na koniec pracowali nad schematem opinii o uczniu. 

Wszyscy uczestnicy spotkania wysoko ocenili spotkanie.                                                         

                                                                                                                                                                      Małgorzata Mrozińska - koordynator sieci wsparcia                  

S6000433S6000434S6000435S6000437S6000436S6000438S6000439

 


 

W Powiecie Oławskim po raz kolejny ruszyły  S I E C I    W S P Ó Ł P R A C Y 

W ramachrealizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół podobnie w ubiegłym roku utworzono  pięć sieci współpracy i samokształcenia, wyłoniono także ich koordynatorów :

Lp

Sieć

Koordynator

1

Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

Maria Węglowska - Wojt

2

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów

Anna Mazur - Grasza

3

Jak radzić sobie ze szkolną absencją -bezpieczeństwo uczniów w szkole

Małgorzata Mrozińska

4

Praca z nowoczesnymi technologiami

Teresa Lewandowska

5

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

Anna Tarasiewicz

       

W każdej z sieci bierze udział do 25 nauczycieli z 36 szkół Powiatu Oławskiego , które przystąpiły do projektu. Nauczyciele - uczestnicy każdej z sieci biorą udział w 5 spotkaniach z koordynatorem (prowadzonych metodą warsztatową). Jednak większość działań będzie odbywać się na platformie www.doskonaleniewsieci.pl.

Za nami już pierwsze spotkania. Uczestnicy zapoznali się z ideą projektu. Ustalono harmonogramy i obszary pracy poszczególnych sieci.

Dyrektorzy z sieci pn „ Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora” prowadzonej przez panią Marię Węglowską – Wojt wybrali już tematykę spotkań :

  1. 04.12.2014r. - Dokumentacja przebiegu nauczania, ocena pracy nauczyciela
  2. 11.02.2015r. - Nauczanie indywidualne w szkole oraz prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej
  3. 18.03.2015r. -  Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi – spotkanie poprowadzi ekspert zewnętrzny
  4. 20.05.2015r. - Instrukcja kancelaryjna

Na pierwszym spotkaniu sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów" zorganizowanym przez Panią Annę Mazur – Graszę uczestnicy szukali inspiracji w wakacyjnych doświadczeniach i przeżyciach wykonując ćwiczenie myślenia twórczego pt. „Podróż inspiruje do aktywności twórczej”. Odpowiadali na pytania „Gdzie byłeś, Co widziałeś, Co przeżyłeś?”.  W podróżach poszukiwali natchnienia do działań twórczych z dziećmi. Oglądali również fragment filmu pt. „Patch Adams” i dyskutowali m.in. o tym, co główny bohater filmu zmieniłby w dzisiejszej rzeczywistości szkolnej gdyby był nauczycielem. Nauczycieli będą trenować kreatywne techniki, aby coraz śmielej wykorzystywać je w szkole.

Do grupy sieci „Jak radzić sobie ze szkolną absencją -bezpieczeństwo uczniów w szkole” prowadzonej przez  Małgorzatę Mrozińską  zapisali nauczyciele ze szkół ponagimnazjalnych  i gimnazjów.  W tym roku doskonalić się będą w tematach :  absencja uczniów, interwencja policji i sądu w szkole, cyberprzemoc oraz odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela. Najbliższe spotkanie już 8 grudnia w PODN w Oławie.

Pani Teresa Lewandowska – koordynator sieci „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK - Bezpieczny Internet” prowadzi swoją grupę przez kolejne tajniki metod interaktywnych i wskazuje na bogactwo zasobów Internetu.

Sieć współpracy i samokształcenia „Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej”  koordynuje Anna Tarasiewicz. Sieć jest skierowana głównie do nauczycieli klas 0 -III oraz nauczycieli przedszkoli oddziałów „0”. Pierwsze spotkanie uczestników sieci odbyło się 5 listopada 2014 r., w którym udział wzięła duża grupa nauczycieli ze szkół podstawowych powiatu oławskiego.  Spotkania sieci nauczycieli pracujących z dzieckiem młodszym na lekcjach matematyki będą miały na celu: integrację uczestników sieci, poznanie idei funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, ustalenie zasad współpracy w ramach sieci, ustalenie zasad obiegu informacji w sieci, nabycie umiejętność korzystania z platformy. W trakcie kolejnych spotkań uczestnicy sieci będą dzielić się swoją wiedzą, wymieniać doświadczeniem oraz wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce.

Udział nauczycieli w doskonaleniu jest bezpłatny .

Do sieci można dołączyć

– wystarczy skontaktować się z biurem projektu  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

Małgorzata Mrozińska  –  Koordynator Sieci Współpracy

Na podstawie informacji KSW oraz platformy 


Doskonalenie w sieci

www.doskonaleniewsieci.pl

W ramachrealizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego KapitałLudzki, Priorytet III Wysoka jakośćsystemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół utworzono  pięć sieci współpracy i samokształcenia:

1.       Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

2.       Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów

3.       Jak radzić sobie ze szkolną absencją -bezpieczeństwo uczniów w szkole

4.       Praca z nowoczesnymi technologiami

5.       Jak wspierać dziecko w uczeniu się matem

Większość koordynatorów odbyła już 5 zaplanowanych spotkań z uczestnikami, w tym jedno z wybranym ekspertem. Teraz wszyscy skupiają się w pracy na platformie  www.doskonaleniewsieci.pl

W naszych sieciach zarejestrowanych jest 147 uczestników. Większość z nich to nauczyciele ze wszystkich szkół działających na terenie Powiatu Oławskiego. Ale nie tylko. Portal jest w pełni dostępny dla każdego - wystarczy się tylko zarejestrować. Po załogowaniu każdy ma pełny dostęp do tzw. Otwartych grup dyskusyjnych. Nauczyciele , którzy chcieli by zapisać do konkretnych sieci – powinni jedynie, po zarejestrowaniu się  wysłać do odpowiedniego koordynatora sieci wiadomość z prośbą o dołączenie do forum. Po przypisaniu do wybranej sieci użytkownicy mają pełny dostęp do wypracowanych materiałów, załączonych plików, mogą brać udział w polemikach, dzielić się własnymi doświadczeniami,  wymieniać poglądy z innymi nauczycielami, zakładać nowe watki i inicjować dyskusje na wybrany temat. Aktualnie w sieciach naszego powiatu w zakładkach „Forum”  założonych jest 36 wątków tematycznych, a koordynatorzy w zakładkach „Pliki” dołączyli 119 plików (gotowych materiałów w formie dokumentów lub prezentacji multimedialnych).

Pani Teresa Lewandowska – koordynator sieci „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK - Bezpieczny Internet” w spotkaniu z ekspertem poruszała problem cyberprzemocy. Uczestnicy otrzymali bezpłatne narzędzia do kontroli rodzicielskiej, a także doskonalili swoje umiejętności w zakresie  wykorzystywania tablicy interaktywnej, tekstico, wizualizera, interaktywnego molibooka..

Najliczniejszą grupę stanowią dyrektorzy. W ramach sieci pn „ Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora” z Marią Węglowską- Wojt omówili zagadnienia nowelizacji statutów, ochrony danych osobowych, organizacji wycieczek szkolnych oraz obowiązków dyrektora jako kierownika zakładu pracy.

Sieć „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” koordynuje Anna Mazur – Grasza. Zespół nauczycieli jest bardzo zróżnicowany i działa w podgrupach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, ale także w podgrupach przedmiotowych np. językowcy, ścisłowcy, przedmioty zawodowe. Pracując nad warsztatem nauczyciela, uczestnicy wdrażają w życie ciekawe projekty zajęć.

Pani Anna Tarasiewicz z uczestnikami sieci „Jak motywować dziecko do nauki matematyki?” zagłębiała się w geogebrę i nauczanie kształtujące.

Ja prowadzę sieć „Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo uczniów w szkole”. Uczestnikom najbardziej spodobała się możliwość poznania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie. W ramach ćwiczeń warsztatowych wypracowali wzór opinii o uczniach oraz ulotki dla rodziców na temat wagarów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, na stronie portalu informuje o wstępnych wynikach ewaluacji – w oparciu o informacje zebrane od pierwszych 150 wniosków projektowych przyjętych do dofinansowania.  Możemy tam przeczytać , że:

„Najwięcej projektów realizowanych jest w województwie dolnośląskim (22) i wielkopolskim (19), najmniej zaś (po 3) w województwach świętokrzyskim i opolskim. W realizację – pośrednio lub bezpośrednio – zaangażowanych jest 192 instytucji w tym: 77 placówki doskonalenia nauczycieli, 33 biblioteki pedagogiczne oraz 82 poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W działaniach pilotażowych bierze udział niemal 6 tysięcy placówek oświatowych (14% z nich to przedszkola). W powiatach realizowane są zadania związane z procesowym wspomaganiem szkół oraz organizacją sieci współpracy i samokształcenia, a w przypadku 87% powiatów przygotowywane są również powiatowe programy wspomagania, będące strategią działania samorządów terytorialnych w obszarze wspomagania szkół. W ramach procesowego wspomagania 740 zewnętrznych konsultantów - SORE wspiera blisko 90 tysięcy nauczycieli. Ponadto 17 tysięcy nauczycieli bierze udział w pracach 702 sieci współpracy i samokształcenia.”

Ośrodek Rozwoju Edukacji  doceniając zaangażowanie i działania naszych koordynatorów, zaprosiło reprezentanta Starostwa Powiatowego do udziału w ogólnopolskim spotkaniu roboczym w Sulejówku. W dniach 4-5 czerwiec 23 ( z 702 działających w Polsce) najaktywniejszych koordynatorów projektu  będzie zidentyfikować sukcesy i trudności pojawiające się w trakcie koordynowania sieci wsparcia oraz wypracowywać przykładowe rozwiązania sytuacji problemowych. Sformułowane rekomendacje będą podstawą do zorganizowania ogólnopolskiej konferencji dla koordynatorów sieci .  


 

Powiatowy Program Wspomagania Powiatu Oławskiego do pobrania

Opracowanie powstało na potrzeby projektu

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim”

realizowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji

 „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”

 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet III POKL Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Dokumenty do pobrania:

Harmonogramy szkoleń

Projekt na półmetku!

Powiat Oławski przystąpił do projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie oławskim” realizowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III, Działanie 3.5.), którego celem jest przygotowanie zmian w zakresie wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli. Projekt przekazano do realizacji Powiatowemu Ośrodkowi Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

W projekcie uczestniczy 37 szkół i przedszkoli (S/P) w tym: 5 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 9 szkół ponadgimnazjalnych. Ze S/P uczestniczących w projekcie utworzono 33 grupy szkoleniowe.

W pierwszym roku realizacji projektu (rok szkolny 2013/2014) we wszystkich S/P zrealizowano Roczne Programy Wspomagania, które powstały przy współpracy Szkolnych Organizatorów Rozwoju z dyrektorami na podstawie jednej wybranej spośród katalogu 24 ofert doskonalenia proponowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Najczęściej wybieranymi tematami spośród ofert doskonalenia w ramach projektu były: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”, „Ocenianie kształtujące”, „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła”, „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?”, „Nauczyciel 45+”.

Każda z wybranych przez S/P uczestniczące w projekcie ofert doskonalenia pozwoliła na wprowadzenie pozytywnych zmian w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Łącznie zrealizowano 594 godzin szkoleń dla nauczycieli, po 18 w każdej ze S/P uczestniczących w projekcie. Szkolenia w formie warsztatów, wykładów i konsultacji prowadzone były przez ekspertów Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Poza szkoleniami nauczyciele i dyrektorzy mieli okazję uczestniczyć w pracach 5 różnych sieci współpracy i samokształcenia: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”; „Jak radzić sobie ze szkolną absencją-bezpieczeństwo uczniów w szkole”; „Praca z nowoczesnymi technologiami”; „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”; „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”. Praca w ramach sieci umożliwiła pozyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia oraz aktywną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami.

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 75 godzin spotkań w ramach sieci: 15 godzin z ekspertem (po 1 spotkaniu w każdej z sieci) oraz 60 godzin z koordynatorami sieci (po 4 spotkania w każdej z sieci).       

W celu poznania opinii na temat przeprowadzanych w ramach projektu szkoleń opracowano „Ankietę badania satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia”, która była rozdawana uczestnikom każdorazowo na koniec spotkania. Uczestnicy pozytywnie ocenili zorganizowane szkolenia.

Rok szkolny 2014/2015 będzie następnym etapem realizacji projektu. Nauczyciele S/P będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w ramach kolejnych ofert doskonalenia.

Sporządziła:   Maria Szymków

 

Made By ITFirm.pl