Uwaga przesunięcie terminów realizacji XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno-Logicznego

matema  Uwaga

                                       Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

               Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie informuje, iż:
                          terminy realizacji XVI Powiatowego Konkursu Matematyczno-Logicznego  dla uczniów
                 klas I - IV szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oławskiego 
z przyczyn niezależnych od nas zostają przesunięte.

       O nowych terminach poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej oraz e-mailowo w możliwie najbliższym czasie.


 

 

 

Made By ITFirm.pl