INFORMACJA GIS DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Dolnego Śląska,

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej MEN zamieszczony został komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi.

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH do pobradnia

Informacja GIS dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do pobrania


 

Made By ITFirm.pl