To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Druki do pobrania

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

WNIOSEK zgłoszenia  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie do pobrania

WNIOSEK o wydanie orzeczenia/ opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju do pobrania

WNIOSEK zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie na zajęcia terapeutyczne do pobrania 

 

OPINIA OD NAUCZYCIELA POLONISTY O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ do pobrania

INFORMACJA DLA PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI W NAUCE I ZACHOWANIU do pobrania

Wychowawca, nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog szkolny zamiast wypełniania zamieszczonych do pobrania formularzy opinii może sporządzić własną opinię o funkcjonowaniu dziecka/ ucznia w szkole.

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego do pobrania

WNIOSEK o przekazanie teczki dziecka do pobrania


POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ZGŁOSZENIE na formę doskonalenia nauczycieli do pobrania

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ do pobrania

WNIOSEK o oddelegowanie nauczyciela konsultanta do prowadzenia działań na terenie przedszkola/szkoły/placówki oświatowej do pobrania

Made By ITFirm.pl