Dotyczy konferencji 14.05.2019 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oławie informuje, iż lista uczestników na konferencję nt.:

„Strategie edukacyjne wobec dzieci z afazją rozwojową. Studium dwóch przypadków”.

jest już zamknięta.


Made By ITFirm.pl