To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Informator PODN w Oławie 2014/2015

Szanowni Państwo!!!

Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu Informator Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli  na rok szkolny 2014/2015 z ofertą edukacyjną Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie (PODN), który zawiera propozycje form doskonalenia dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie oraz dla dyrektorów, którzy chcą wspierać nauczycieli pracujących w radach pedagogicznych szkół i placówek oświatowych. Oferta ta, jak co roku, jest aktualizowana i wynika z realizacji kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, wyników własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów ośrodka oraz aktualnych zmian w systemie oświaty. 

Zapraszamy również do uczestnictwa w Klubach Nauczycieli oraz zgłaszanie się na konsultacje indywidualne i grupowe z doradcami  metodycznymi, którzy są przygotowani, aby wspierać Państwa w wykonywaniu zadań zawodowych.

Zachęcamy Państwa do udziały w naszych propozycjach zapisanych w Ofercie szkoleniowej na rok zkolny 2014/2015. Prosimy pamiętać, że cały czas jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i chętnie podejmiemy się zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń na tematy nieujęte w informatorze. 

U progu nowego roku szkolnego życzę Państwu, aby tegoroczne działania wychowawcze i dydaktyczne przynosiły jak najlepsze efekty, a praca zawodowa była powodem do satysfakcji.      

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

               Halina Pawińska 

dyrektor POPPPiDM w Oławie


 Informacje organizacyjne

 

Jak zgłosić się na wybraną formę doskonalenia nauczycieli?

 

  1. Zgłoszenia na wszystkie formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, wyłącznie w formie pisemnej na załączonych w broszurze informacyjnej kartach zgłoszeń. Karty zgłoszeń są także dostępne na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie www.poradnia.olawa.pl.

 

Po wejściu na stronę www.poradnia.olawa.pl należy z górnego menu wybrać zakładkę „Zgłoszenia” , gdzie mamy do wyboru dwa formularze zgłoszeń uczestnika na formę doskonalenia:

 

- Zgłoszenie na formę doskonalenia nauczycieli (forma otwarta)

 

- Zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej (forma zamknięta)

 

  1. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przesłać faksem na numer 71 303 39 23 lub drogą mailową (po wcześniejszym zeskanowaniu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  2. Termin, miejsce oraz czas trwania szkoleń zamkniętych każdorazowo dostosowujemy do potrzeb placówki zgłaszającej zapotrzebowanie na daną formę.

 

4.     W przypadku szkoleń otwartych organizujemy tylko te formy doskonalenia, na które zgłosi się i potwierdzi chęć uczestnictwa przynajmniej 12 osób.

 

Potwierdzenie uczestnictwa

 

  1. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, na które został ustalony termin jego realizacji, dokonują Państwo w momencie złożenia bądź przesłania do sekretariatu PODN zgłoszenia na formę doskonalenia.
  2. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, na które nie został ustalony termin jego realizacji przed złożeniem zgłoszenia na formę doskonalenia, dokonują Państwo telefonicznie w momencie uzyskania informacji o terminie realizacji szkolenia.
  3. Rezygnację z udziału należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji w powyższym terminie, jednostka zgłaszająca będzie zobowiązana pokryć koszty szkolenia. 

 

Oferta form doskonalenia 2014-2015

Zapraszamy również na cykliczne spotkania:

@            Klubu Polonistów – organizowane przez Panią Blandynę Rosół – Niemirowską;

@           Klub Nauczycieli Języków Obcych – organizowane przez Panią Agnieszkę Szawan – Paras;

@           Klub Nauczycieli Matematyki – organizowane przez Panią Ewę Stelczyk;

@           Klub Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych – organizowane przez Panią Lucynę Pasierską.

 

Made By ITFirm.pl