To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Konferencja dla Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Szkół Podstawowych

Zapraszamy Nauczycieli I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej na konferencję planującą pracę wychowawczo – opiekuńczo –dydaktyczną w roku szkolnym 2017/2018, która odbędzie się dnia 27 września 2017 r. w godz. 15.00 – 17.30 w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.
Program konferencji:
1. Przywitanie.
2. Zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz z priorytetami miasta.
3. Propozycje wsparcia metodycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2017/18.
4. Zmiany w prawie oświatowym.
5. Sprawy różne.

Made By ITFirm.pl