To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Konferencja dla Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej

Zapraszam Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego na konferencję otwarcia planującą pracę wychowawczo – opiekuńczo w roku szkolnym 2017/2018, która odbędzie się dnia 26 września 2017 r. o godz. 16.00 w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.
Program konferencji:
1. Przywitanie.
2. Zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz z priorytetami miasta.
3. Propozycje wsparcia metodycznego nauczycieli wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18.
4. Zmiany w prawie oświatowym.
5. Sprawy różne.

 
Made By ITFirm.pl