To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szanowni Państwo,Informator 2017-18

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i logopedzi szkolni zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych sieciach współpracy i samokształcenia zaproponowanych przez Ośrodek w roku szkolonym 2017/2018. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie przygotował katalog 10 tematów sieci współpracy i samokształcenia odpowiadających potrzebą szkół i placówek oświatowych, które szczegółowo przedstawione zostały w dalszej części informatora. Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zorganizują 6 sieci współpracy i samokształcenia, 3 sieci w ramach współpracy poprowadzone zostaną przez psychologów, pedagogów, logopedów i doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie oraz jedna sieć powstanie z udziałem nauczycieli – bibliotekarzy z Biblioteki Pedagogicznej w Oława przy współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy również uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursów, które od wielu lat organizujemy we współpracy m.in. ze Starostwem Powiatowym w Oławie (konkursy powiatowe), Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (konkursy dolnośląskie), Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszeniem Ojczyzny Polszczyzny i Polskim Towarzystwem Dysleksji (konkursy ogólnopolskie). 

Zapraszamy Państwa do współudziału we wszystkich akcjach aranżowanych przez Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie. Przedstawiona Państwu oferta nie jest zamknięta. Ośrodek jestotwarty na Państwa propozycje i potrzeby w celu zorganizowania i przeprowadzenia oczekiwanego tematu formy doskonalenia.

U progu nowego roku szkolnego 2017/2018 życzymy Państwu, spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości, by był to rok spokojnej pracy dającej uznanie otoczenia.

Informator PODN do pobrania


 

 

Made By ITFirm.pl