To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

JAK PODSUMOWAĆ BADANIA EWALUACYJNE? WNIOSKI I REKOMENDACJE Z BADAŃ WEWNĘTRZNYCH

Kadra kierownicza oraz liderzy zespołów ewaluacyjnych.

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie serdecznie zaprasza na szkolenie organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt.:

 „JAK PODSUMOWAĆ BADANIA EWALUACYJNE? WNIOSKI I REKOMENDACJE Z BADAŃ WEWNĘTRZNYCH”.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak opracować „raport” z ewaluacji wewnętrznej.

Po zajęciach uczestnicy będą potrafili:

 • Rozróżniać wyniki i wnioski,
 • Zaplanować dla swojej szkoły działania wynikające z wyników i wniosków poewaluacyjnych.

Tematyka spotkania:

 • Przedstawienie – zapoznanie się z wynikami badań ewaluacyjnych w poszczególnych szkołach.
 • Wyciągnięcie wniosków z przedstawionych wyników.
 • Zaplanowanie działań.

MIEJSCE SPOTKANIA: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Plac Zamkowy 18 (sala konferencyjna – I piętro). 

 • Osoba prowadząca: mgr Maria Węglowska-Wojt – Konsultant PODN
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Stosowane metody: burza mózgów, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja.
 • Przewidywany czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne
 • Termin szkolenia: 12 stycznia 2017 r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:00

 

Made By ITFirm.pl