To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Nabór Dyrektorów i Wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do pracy w sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie rozpoczyna nabór dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do pracy w sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Pracą sieci kierować będzie koordynator , którego funkcję pełnić będzie doświadczony nauczyciel konsultant ds. zarządzania szkoła i placówką – Pani Maria Węglowska-Wojt. Praca w sieci składać się będzie z regularnych spotkań (minimum 4 spotkania w roku szkolnym) oraz działań realizowanych z wykorzystaniem poczty mailowej. Udział w sieci jest bezpłatny.

Pierwsze spotkanie, na którym ustalone będą forma i zakres tematyczny zajęć, planujemy na  6 października 2016 r. w sali  dydaktycznej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, pl. Zamkowy 18 w godzinach od 14.30 do 17.30.

Na pierwszym spotkaniu omówiony zostanie temat „Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole/ placówce – alternatywne metody badań”. Forma kierowana jest do kadry kierowniczej, liderów zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Celem jej jest przybliżenie badań prowadzonych przez nauczycieli, które to mogą być podstawą do wprowadzania zmian na terenie szkoły. Uczestnicy przypomną sobie podstawy prawne prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, definicję ewaluacji oraz zasady jej prowadzenia. Poznają również różne metody, które mogą być wykorzystywane podczas zbierania informacji istotnych sprawach szkoły.

Gorąco zapraszamy Szanownych Państwa Dyrektorów do rozpowszechnienia tej propozycji doskonalenia umiejętności wśród swoich nauczycieli i zachęcenie ich do udziału w w/w formie doskonalenia.


Made By ITFirm.pl