Galeria

"STRATEGIE EDUKACYJNE WOBEC DZIECI Z AFAZJĄ ROZWOJOWĄ.
STUDIUM DWÓCH PRZYPADKÓW".

 W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie w dniu 14.05.2019 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli i rodziców organizowana przez Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów 

działająca w tutejszej Poradni pt.: "Strategie edukacyjne wobec dzieci z afazją rozwojową. Studium dwóch przypadków."

A oto prelegenci:

Agnieszka Cugier - logopeda/współzałożycielka Stoważyszenia                    Barbara Zawiślak - Kotwica - logopeda/pedagog specjalny            Karolina Chort - logopeda/nauczyciel w Miejskim
(Wrocław)                                                                                                 w Szkole Podstawowej Nr 6 w Oławie                                               Przedszkolu Nr 3 w Oławie  

Problemy diagnostyczne i edukacyjne z życia dzieci z afazją rozwojową.          Charakterystyka typów afazji rozwojowej                                           Charakterystyka typów afazji rozwojowej
Działalność Stowarzyszenia "Razem rozkodujmy afazję."
               

             nr 1  nr 1 a                               nr 2  nr 2 a                                   nr 3

 

Sabina Krawiec - polonistka/logopeda w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oławie                                                 Anna Poparda - Amrogowicz - logopeda/pedagog w Powiatowym Ośrodku 
                                                                                                                                                               Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie   

Funkcjonowanie w szkole uczniów z afazją rozwojową percepcyjną i ekspresyjną                                              Strategie oddziaływań edukacyjnych wobec dzieci z afazją rozwojową 
                                                                                                                                                               z przewagą zaburzeń ekspresyjnych 

    nr 4  nr 4 a  nr 4 b                                                                  nr 5

 

Elżbieta Brezdeń - logopeda w Powiatowym Ośrodku Pomocy                                                                     Agata Piotrowska - logopeda/pedagog w Powiatowym Ośrodku Pomocy 
Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie                                                             Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie

Strategie oddziaływań edukacyjnych wobec dzieci z afazją rozwojową                                                             Literatura poświęcona afazji rozwojowej   
z przewagą zaburzeń ekspresyjnych                                                                                    

                   nr 6                                                                                                                                      nr 7

                                                                                                nr 8  nr 9

Sprawozdanie z konferencji do pobrania tutaj.


 

DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POPPPIDM 2019 R.

 

 

"KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU OŁAWSKIEGO - 03.04.2019 R.

IMG 20190403 085232 IMG 20190403 091012 IMG 20190403 091100 IMG 20190403 091112 IMG 20190403 091825 IMG 20190403 093618 IMG 20190403 093624 IMG 20190403 093726 IMG 20190403 101040 IMG 20190403 101442 IMG 20190403 101455 IMG 20190403 103257 IMG 20190403 112823  Sprawozdanie z "KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" do pobrania tutaj.

 

    WARSZTATY "OD KREATYWNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" DLA UCZNIÓW KL. VII- 26.03.2019 R.

IMG 20190326 084748 IMG 20190326 090629 IMG 20190326 090656 IMG 20190326 091459 1 IMG 20190326 091511 IMG 20190326 091521 IMG 20190326 091823 IMG 20190326 091830 IMG 20190326 092022 IMG 20190326 092340 IMG 20190326 092351 IMG 20190326 092410 IMG 20190326 092536 IMG 20190326 093339 IMG 20190326 093351 IMG 20190326 093427 IMG 20190326 095210 IMG 20190326 095230 IMG 20190326 095242 IMG 20190326 095359 IMG 20190326 095413 IMG 20190326 100321 IMG 20190326 101828 IMG 20190326 101856 IMG 20190326 102507 IMG 20190326 103233 IMG 20190326 103435 IMG 20190326 104305 IMG 20190412 124529 IMG 20190326 111024 - Kopia IMG 20190326 111033 IMG 20190412 123806 

   Sprawozdanie z warsztatów "OD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DO KREATYWNOŚCI" do pobrania tutaj.  


 

                                                                                       UROCZYSTOŚĆ POWIATOWYCH KONKURSÓW:

                                                                                                    XV KONKURS ORTOGRAFICZN,
                                                                      XIV KONKURS PT. "I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII",
          KONKURSÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY POD HASŁEM "BĄDŹ ARCHITEKTEM SWOJEGO SZCZĘŚCIA"

                                                                                                           10 GRUDNIA 2018 R.

10 grudnia o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie, miała miejsce uroczysta gala podsumowująca wydarzenia,
które odbyły się w ramach konkursów powiatowych, Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Honorowym patronatem przedsięwzięć był Pan Zdzisław Brezdeń – starosta oławski.

Halina Pawińska – dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie w imieniu własnym oraz organizatorów przedsięwzięć,
XV Konkursu Ortograficznego, XIV Konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” oraz działań pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia” organizowanego w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – serdecznie powitała zaproszonych gości.

 DSC 0056  DSC 0059  DSC 0064  DSC 0071  DSC 0075  DSC 0082  DSC 0086DSC 0090  DSC 0093  DSC 0097  DSC 0100  DSC 0102  DSC 0106  DSC 0109  DSC 0114  DSC 0135  DSC 0144  DSC 0151  DSC 0158 1  DSC 0171  DSC 0172  DSC 0175  DSC 0188  DSC 0010 1  DSC 0023  DSC 0027  DSC 0033  DSC 0039  DSC 0047  DSC 0163  DSC 0167

*  https://drive.google.com/open?id=15C1Z8r7CNyO0ZxXuc3jvUFWyDfQI54b0

Sprawozdanie z uroczystości powiatowych konkursów do pobrania tutaj


                                                                 Konkurs zDolny Ślązak oraz zDolny Ślązaczek 2018/2019                                                          

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie przeprowadził w dniach 13.11. - 22.11.2018 roku etap II – eliminacje powiatowe
- konkursy zDolny Ślązaczek, zDolny Ślązak Gimnazjalista.

 Celem konkursów jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań oraz rozwijanie uzdolnień uczniów, doskonalenie umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych,
budowanie obszaru w zakresie odkrywania talentów, samokształcenia, rozpoznawania własnych możliwości, swojego potencjału intelektualnego, zainteresowań.

IMG 20181114 133858  IMG 20181120 131158 resized 20181120 011257268  PA230380  PA240382  PA260386  PA290392  PA300396  PA310397  PA310398  PB010399  PB010400  PB010404  Resized 20181113 132102

Sprawozdanie z przebiegu konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista do pobrania tutaj


                                                                       Spotkanie z przedstawicielem wyd. WSiP
                                                                                                              5.11.2018 r.

Dok1    Na zaproszenie doradcy metodycznego, Blandyny Rosół- Niemirowskiej, w dniu 5 listopada br. w siedzibie ośrodka odbyło się interesujące spotkanie z przedstawicielem
  wyd. WSiP, p. Maciejem Adamczykiem.

     Celem spotkania było zapoznanie nauczycieli j. polskiego i historii z ofertą wydawniczą do nowej podstawy programowej, która będzie obowiązywała w szkołach ponadpodstawowych od  września 2019roku. Poloniści mieli okazję zapoznać się z nowym, wydanym zaledwie przed kilkoma dniami , podręcznikiem do kl. I pt:
Oblicza epok oraz z broszurą zawierającą fragmenty drugiego proponowanego podręcznika, wydanego wspólnie z wyd. Stentor pt: Przeszłość to dziś.

      Został również zaprezentowany podręcznik do historii. Nauczyciele żywo reagowali na prezentacje podręczników, zadawali pytania o układ treści, oprawę dydaktyczną i ćwiczenia maturalne do wyżej wspomnianych podręczników. Na koniec wszyscy uczestnicy usłyszeli zapewnienie o kontynuacji spotkań z wyd. WSiP.

Blandyna Rosół- Niemirowska


   Sprawozdanie z przebiegu X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
15.10.2018 r. - 21.10.2018 r.

IMG 20181113 075237      OTK czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działania powstałe z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej,
  mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery. 

      OTK w tym roku organizowany jest po raz dziesiąty i przypada w terminie od 15 do 21 października 2018 r. pod hasłem: „ Bądź architektem swojego szczęścia.”

      Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie włączył się regionalnie do działań w ramach OTK popularyzując 
  w ten sposób poradnictwo zawodowe oraz ideę świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami doradcy zawodowi Ośrodka
  wraz ze współpracującymi z nimi osobami podjął szereg inicjatyw skierowanych do uczniów ze szkół powiatu oławskiego.

Sprawozdanie z przebiegu OTK do pobrania tutaj


           Konkurs organizowany w ramach OTK dla szkół ponadgimnazjalnych: Gra planszowa "Architekt szczęśliwej kariery zawodowej"
                                                                                                        19.10.2018 r.

P9280440  IMG 20181019 092411  IMG 20181019 094137  IMG 20181019 094204  IMG 20181019 094508  IMG 20181019 101457  IMG 20181019 101508

IMG 20181019 101813  IMG 20181019 102138  IMG 20181019 102250  IMG 20181019 102508  IMG 20181019 102716  IMG 20181019 102755 

IMG 20181019 103116  IMG 20181019 103329  IMG 20181019 103933  IMG 20181019 104434   


Konkurs organizowany w ramach OTK dla uczniów kl. VII,VIII szkół podstawowych i III gimnazjum pt.: "Moje plastyczne, obrazkowe CV"
                                                                                                   18.10.2018 r.

P9270418  P9270421  P9270424  P9270426  P9270427  P9270428  P9270430  P9270431  

P9270436  P9280438


       Konkurs organizowany w ramach OTK dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych pt.:  "Buduję własną karierę i szczęście"
                                                                                                   17.10.2018 r.

P9270392  P9270394  P9270395  P9270406  P9270407  P9270408  

P9270409  P9270410  IMG 20181017 115015


       Warsztaty  organizowane w ramach OTK dla szkół podstawowych i klas III gimnazjum pt.:  "Bądź architektem własnego szczęścia"
                                                                                                    17.10.2018 r.

IMG 20181017 093458  IMG 20181017 095015  IMG 20181017 095605  IMG 20181017 095753  IMG 20181017 095812  IMG 20181017 100623  IMG 20181017 105117 

 IMG 20181017 105119  IMG 20181017 111838  IMG 20181024 134050


       Spotkanie w ramach OTK dla młodzieży kl. III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w Oławskim Centrum Rozwoju Społecznego
                                                                                                 16.10.2018 r.

IMG 20181016 115018  IMG 20181016 100307  IMG 20181016 100624  IMG 20181016 100755  IMG 20181016 100847  IMG 20181016 101505  

IMG 20181016 103749  IMG 20181016 111216  IMG 20181016 112952  IMG 20181016 114928  IMG 20181016 130036


            Warsztaty dla uczniów kl. IV- VI szkół podstawowych w ramach OTK organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną pt.:
                                                                                   "Mój zawodowy idol książkowy"
                                                                                             15 - 19.10.2018 r.

SAM 2693  SAM 2627  SAM 2629  SAM 2632  SAM 2657

SAM 2664  SAM 2689  SAM 2699  SAM 2715  SAM 2721  SAM 2722


                   Sprawozdanie z przebiegu XIV edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
                                                      organizowanych w dniach 01.10.2018 r. - 10.10.2018 r.

P1020643

      Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprosił przedszkolaków, uczniów, rodziców,   opiekunów i nauczycieli do udziału w XIV edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji organizowanego
 w dniach 01.10.2018 – 10.10.2018 roku.

      Tradycyjnie celem przedsięwzięcia było propagowanie skutecznych  sposobów podnoszenia świadomości wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli   problemu dzieci i uczniów z utrudnieniami w nabywaniu kluczowych umiejętności szkolnych dotyczących głównie czynności czytania oraz pisania,   matematyki. Organizatorom zależało na pokazaniu dobrych praktyk, standardowych metod, dostępnych oraz wartościowych i skutecznych sposobów   wspierających dzieci i młodzież w rozwiązywaniu na co dzień  trudności edukacyjnych.

      Patronat nad kolejną edycją ETŚD przyjął Pan Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego.

      Zainteresowanie akcją, jak co roku, było znaczne. Liczna grupa rodziców, nauczycieli, młodzieży przyjęła zaproszenia organizatorów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji do udziału w proponowanym przedsięwzięciach i Powiatowym Konkursie pt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”.

      Pieczę nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia oraz Konkursu  sprawowała koordynator Europejskiego Tygodnia Świadomości
Dysleksji Halina Pawińska.

Sprawozdanie z przebiegu obchodów ETŚD do pobrania tutaj.


 

                                    Konkurs w ramach ETŚD pod hasłem: „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”

                                                                                    10.10.2018 r.

IMG 20181010 120643  IMG 20181010 122540  IMG 20181010 122607  IMG 20181010 122652  IMG 20181010 122716  IMG 20181010 122742  IMG 20181010 122812  IMG 20181010 122823  IMG 20181010 122855 

IMG 20181010 122936  IMG 20181010 122953  IMG 20181010 123117  IMG 20181010 123316  


                            Warsztaty z ortografią w ramach ETŚD pod hasłem: „Ortografia drogą do sukcesu”
                                                                                   5.10.2018 r.

P9190393         
  
    


       Warsztaty logopedyczne w ramach ETŚD pod hasłem: „Rerki, kapki, szumki, syczki..tak ćwiczą nasze języczki”
                                                                                       3.10.2018 r.

         

          

IMG 20181017 095753-      

Sprawozdanie z realizacji warsztatów logopedycznych do pobrania tutaj. 


 

Projekt „Dni przedsiębiorczości”

Marzec to miesiąc kiedy nie tylko przyroda budzi się do życia z zimowego snu. Dla grupy zaangażowanych gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych był to również aktywny czas na pobudzenie swojej przedsiębiorczości oraz zdobywanie ekonomicznej wiedzy. Uczniowie  kilku szkół powiatu oławskiego uczestniczyli  na przełomie marca i kwietnia  w projekcie „Dni przedsiębiorczości” zakończonym „Quizem z przedsiębiorczości” organizowanym przez doradców zawodowych z  Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie we współpracy ze szkołami.  W projekcie uczestniczyli uczniowie i ich opiekunowie z gimnazjów oławskich:  ze  Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej  Nr 6 , Gminnej Szkoły Podstawowej oraz  gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy a także  ich starsi koledzy ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu oławskiego: Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, Zespołu Szkół z Jelcza-Laskowic oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. Czytaj więcej

IMG 20180405 091410IMG 20180405 095930IMG 20180405 120946IMG 20180405 135232IMG 20180405 090441IMG 20180405 095917IMG 20180405 110344IMG 20180405 121012 


 

To nasze drugie spotkanie dzieci i rodziców, w tym członków Stowarzyszenia „Tęcza” w ramach autorskiego projektu: „Podaruj mi bajkę”. Odbyło się ono 24.01.2018r. o godz. 11.00 także w siedzibie naszej placówki. Tym razem była to inscenizacja bajki angielskiego pisarza Malachy Doyle- „Albert i Karolina’ o pięknej przyjaźni psa i kota. Inscenizację przygotowały autorki projektu: Ewa Walejewską i Anna Poparda-Amrogowicz. Zależy nam, by dzieci umiały wyrażać swoje potrzeby, uczucia, we wzajemnych relacjach, żeby dostrzegały także uczucia i potrzeby innych. Dzieci brały też aktywny udział w przedstawieniu, a po obejrzeniu inscenizacji dzieci wypowiadały się na temat postępowania postaci z bajki: psa Alberta i kota Karoliny, rysowały także  bohaterów bajki. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą o poczęstunkiem.  Poniżej prezentujemy zdjęcia z naszego II spotkania z „Bajką”. Zapraszamy na kolejne już wkrótce!

                                                                             Ewa Walejewska i Anna Poparda-Amrogowicz

IMGP0335IMGP0337IMGP0339IMGP0341IMGP0342IMGP0344IMGP0345IMGP0346IMGP0347IMGP0349IMGP0351IMGP0352IMGP0355IMGP0356IMGP0357IMGP0358P1100270P1100271P1100275P1100277P1100278P1100282P1100283P1100284P1100284P1100286P1100287P1100289P1100290P1100292P1100295P1100297P1100299P1100301P1100302P1100303P1100305P1100308P1100309P1100316P1100317P1100319P1100331P1100322P1100335P1100337P1100340P1100342


 Projekt "Podaruj mi bajkę"

Zapraszamy dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz rodzicami, w tym także dzieci, które są pod opieką Stowarzyszenia „Tęcza” do udziału w autorskim projekcie: „Podaruj mi bajkę”, realizowanym przez POPPPiDM w Oławie Chcemy dzięki projektowi kształtować  u dzieci umiejętności wyrażania uczuć, emocji, autoprezentacji poprzez oglądanie inscenizacji różnych bajek oraz odgrywanie ról i docelowo przygotowanie inscenizacji teatralnej.  17.01.2018r. w siedzibie naszej placówki w Oławie przy Pl. Zamkowym 18  odbyło się pierwsze spotkanie dzieci i ich rodziców z bajką, była to” Bajka o bocianie, który nie umiał łowić żab” Wandy Chotomskiej zaprezentowana i odegrana przez autorki projektu: Ewę Walejewską i Annę Popardę- Amrogowicz-  pedagogów z POPPPiDM w Oławie. Po obejrzeniu inscenizacji dzieci wypowiadały się na temat postaci z bajki tj. bociana i sowy, rysowały także  bohaterów bajki. Spotkanie zakończyło się wspólnie śpiewaną piosenkę „Kle, kle boćku’ oraz zabawą z gestem.  Poniżej prezentujemy zdjęcia z naszego piwrwszego spotkania z „Bajką”. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie 24.01.2018r. o godz. 11.00 także w siedzibie naszej placówki, w sali konferencyjnej na I piętrze. Będzie to tym razem bajka o pięknej przyjaźni zwierząt.

                                                                            Ewa Walejewska i Anna Poparda-Amrogowicz

P1040218P1040219P1040220P1040221P1040223P1040225P1040227P1040228P1040230P1040231P1040234P1040236P1040237P1040238P1040239P1040240P1040242P1040246P1040237P1040248P1040249


 UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA POWIATOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, KONKURSÓW

XIV KONKURS ORTOGRAFICZNY,  XIII KONKURS „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTZREM ORTOGRAFII”, KONKURS W RAMACH OTK 2017 „JUTRO POWIESZ, KIM BĘDZIESZ, DZIŚ POKAŻ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI, ZDOLNOŚCI”

 11 GRUDNIA 2017 ROKU

W dniu 11 grudnia 2017 roku o godzinie 12,00 odbyła się w auli Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Oławie uroczysta gala podsumowująca wydarzenia, które odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, Powiatowych Konkursów.

Halina Pawińska - dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie w imieniu organizatorów różnorodnych przedsięwzięć, jak np.: XIV Konkursu Ortograficznego, XIII Konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” oraz Konkursu „Jutro powiesz, kim będziesz, dziś pokaż swoje umiejętności, zdolności” organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - serdecznie powitała :

 • Pana Zdzisława Brezdenia -  Starostę Powiatu Oławskiego, który objął honorowym patronatem OTK, ETŚD, jest fundatorem nagród i pamiątkowych dyplomów,
 • Panią Bożenę Worek – Wicestarostę Powiatu Oławskie
 • oraz przedstawicieli firm i instytucji, które również wsparły działania POPPPiDM w Oławie:
 • Panią Ewę Naworol – Acana Polska,
 • Pana Krzysztofa Pękalę – prezes - ZWiK Oława,
 • Pana Bartosza Sobiesiaka -  prezes - Bank Spółdzielczy w Oławie,
 • Pana Tomasza Jurczaka i Henryka Gulkę – Studio Reklamy Wena,
 • Pana Tomasza Dziergasa – nadleśniczy - Nadleśnictwo Oława zs. w Bystrzycy
 • a także media powiatowe, obecnych dziennikarzy, oławską telewizję kablową,
 • nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, opiekunów, rodziców, autorkę tekstu konkursowego – Panią Blandynę Rosół – Niemirowską – polonistę i koordynatora konkursu ortograficznego z LO Nr I w Oławie, a także wszystkie osoby, dzięki którym konkursy powiatowe się odbyły.

         Pani dyrektor jako  prowadząca uroczystość szczególnie ciepło i z serdecznością przywitała uczestników konkursów, uczniów i młodzież szkół podstawowych, oddziałów  gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Czytaj więcej

 DSC 0048DSC 0054OTK17 10OTK17 11OTK17 01OTK17 02OTK17 03OTK17 04OTK17 05OTK17 06OTK17 07OTK17 08OTK17 09OTK17 12OTK17 13OTK17 15OTK17 16OTK17 17OTK17 18OTK17 20OTK17 25OTK17 28OTK17 30Archiwum Starostwa Powiatowego


Sprawozdanie z realizacji zajęć warsztatowych pt. „Rerki, kapki, szumki, syczki tak ćwiczą nasze języczki” w ramach programu ETŚD w roku szkolnym 2017/2018

Jak, co roku w ofercie  z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji znajdują się warsztaty logopedyczne pod hasłem „Rerki, kapki, szumki, syczki – tak ćwiczą nasze języczki” skierowane do uczniów realizujących pierwszy etap edukacyjny. W dniu 24 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe dla 32 uczniów we współpracy z Paniami  nauczycielkami: Panią Katarzyną Bronowicką oraz Panią Beat Erbel. Uczniowie przekonali się w jak dużej mierze mowa wpływa na całokształt rozwoju człowiek oraz jakie możliwości daje nam sprawna komunikacja werbalna. Dzieci chętnie dzieliły się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. W kolejnej części spotkania uczniowie uczestniczyli w treningu usprawniającym motorykę narządów mowy z wykorzystaniem logotomów, następnie aktywnie włączyli się do zabawy słuchowo – artykulacyjnej pt. ”Sprawne uszko”, której celem było koncentrowanie uwagi słuchowej dzieci na dźwiękach. Ciekawą propozycją dla uczestników okazało się ćwiczenie z wykorzystaniem elementu rysunku lub hasła. Zadaniem było wymyślenie jak największej liczby słów na podaną głoskę. Zagadki słuchowe stanowiły ostatnie ćwiczenie. Organizatorki podziękowały dzieciom za wspólną zabawę i aktywność wręczając dla każdego uczestnika upominek. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Oławie.  

Organizatorzy: Anna Poparda – Amrogowicz, Agata Piotrowska

IMG 20171124 125629IMG 20171124 130014IMG 20171124 131304IMG 20171124 131719IMG 20171124 132426IMG 20171124 132813IMG 20171124 133505IMG 20171124 133535IMG 20171124 134949IMG 20171124 135010


 

 Konkurs  „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, „zDolny Ślązaczek” 2017/2018

       Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie przeprowadził w dniach 14.11. - 17.11.2017 roku etap II – eliminacje powiatowe - konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista, zDolny Ślązaczek.

Celem konkursów jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań oraz rozwijanie uzdolnień uczniów, doskonalenie umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych, budowanie obszaru w zakresie odkrywania talentów, samokształcenia, rozpoznawania własnych możliwości, swojego potencjału intelektualnego, zainteresowań.

    Do udziału w konkursie uczniowie zostali zaproszeni z życzeniami sukcesów oraz satysfakcji z efektów własnej pracy przez Pana Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Panią Małgorzatę Matusiak – Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

    Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów, zarówno w każdej szkole, każdym powiecie, jak i całym województwie dolnośląskim.

 W bieżącym roku szkolnym konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” przebiegał w formie blokowo-przedmiotowej:

 • blok matematyczno-fizyczny, z zakresu matematyki i fizyki,
 • blok przyrodniczy, z zakresu chemii, biologii i geografii,
 • blok humanistyczny, z zakresu języka polskiego oraz historii z elementami wiedzy o społeczeństwie.

   W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 61 uczniów (w tym 31 uczniów – szkół podstawowych powiatu oławskiego, 30 uczniów – oddziałów gimnazjalnych powiatu oławskiego).

  Dyrektor POPPPiDM w Oławie Halina Pawińska została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Powiatowej Komisji Konkursowej XVIII edycji Dolnośląskiego Konkursu  „zDolny Ślązak Gimnazjalista” oraz XV Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązaczek”.

 Przewodnicząca Powiatowej Komisji Konkursowej  oraz wicedyrektor POPPPiDM Danuta Troska składają serdeczne podziękowania za pracę nauczycielom – członkom PKK, z wyrazami uznania także dla wszystkich nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursach oraz rodzicom wspierającym dzieci/uczniów podczas zmagań konkursowych.

                                                                                                     Halina Pawińska

                                                                                                   Dyrektor POPPPiDM w Oławie

PB020118PB020119PB020121PB020122PB020124PB030126PB030127PB030128PB030130PB040131PB040132PB040135PB050138


 

KONKURS JESTEŚ Z NAMI

W dniu 21 listopada 2017r. odbyła się już 12 edycja konkursu „JESTEŚ Z NAMI” propagującego ideę integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Konkurs został zorganizowany przez Zespół do Spraw Integracji Szkoły Podstawowej nr 5 im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie, we współpracy z Wydziałem Profilaktyki i Uzależnień w Oławie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządu, szkół i placówek pomocowych m.in. również Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie. Uczestnicy i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć przedstawienie „Wszyscy jesteśmy tacy sami” przygotowane przez klasę integracyjną pod kierunkiem Pani Ewy Karaszowskiej i Anny Rudnickiej. Następnie dzieci pod kierunkiem swoich nauczycieli przystąpili do konkursu plastycznego, którego wiodącym tematem były słowa „JESTEŚ Z NAMI”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III. Młodzi artyści w formie graficznej przedstawiali swoje pomysły na najlepsze sposoby integrowania dzieci niepełnosprawnych z ich sprawnymi rówieśnikami. Dzieciom nie zabrakło talentu, wyobraźni oraz pogodnego nastawienia do zadania. Uczestnicy konkursu, po wyłonieniu najlepszych prac otrzymali symboliczne nagrody oraz moc oklasków.

 

Na zakończenie spotkania na ręce Zespołu do Spraw Integracji Szkoły Podstawowej nr 5 im Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Pani dyrektor Szkoły psycholog Dominika Kędzierska odczytała i złożyła dyplom z serdecznymi podziękowaniami za owocną pracę wraz z życzeniami osiągania dalszych sukcesów na przyszłość w imieniu Pani Haliny Pawińskiej dyrektora Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

 

P1020415P1020423P1020425P1020435P1020448P1020422P1020424P1020426P1020442


 

Sprawozdanie z przebiegu obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprosił przedszkolaków, uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli do udziału w XIII edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji organizowanego w dniach 02.10.2017 – 10.10.2017 roku.

W tym roku szkolnym celem przedsięwzięcia było również propagowanie skutecznych  sposobów podnoszenia świadomości wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli problemu dzieci i młodzieży z utrudnieniami w nabywaniu kluczowych umiejętności szkolnych dotyczących głównie czynności czytania oraz pisania, matematyki. Organizatorom zależało na pokazaniu dobrych praktyk, standardowych metod, dostępnych oraz wartościowych i skutecznych sposobów wspierających dzieci i młodzież w rozwiązywaniu na co dzień  trudności edukacyjnych.

Patronat nad kolejną edycją ETŚD przyjął Pan Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego, który w liście skierowanym do dyrektora POPPPiDM podkreślił, iż działania, inicjatywy podejmowane w Ośrodku propagujące skuteczne sposoby przezwyciężania trudności edukacyjnych zawsze spotykają się w środowisku z uznaniem, jak również poparciem i przychylnością samorządu powiatowego.

Zainteresowanie akcją, jak co roku, było znaczne. Liczna grupa rodziców, nauczycieli, młodzieży przyjęła zaproszenia organizatorów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji do udziału w proponowanych przedsięwzięciach i Powiatowym Konkursie pt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”. Czytaj więcej

 P1020405P1020406P1020400P1020395


 

OGÓLNOPOLSKI  TYDZIEŃ KARIERY  2017 w POPPPiDM w OŁAWIE.

 OTK czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery  to coroczne działania powstałe z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej,  mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery. OTK w tym roku organizowany był po raz dziewiąty i przypadał w terminie od 16 do 22 października 2017r pod hasłem: „ Ja na rynku pracy: moje talenty  i moje kompetencje”.

 Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie włączył się regionalnie do działań w ramach OTK popularyzując w ten sposób poradnictwo zawodowe oraz ideę świadomego planowania kariery edukacyjnej i wyboru zawodów.

 Doradcy zawodowi POPPPiDM w Oławie:   Ewa Walejewska,   Anna Poparda-Amrogowicz , Danuta Troska przygotowały szereg interesujących propozycji spotkań dla uczniów i nauczycieli. Czytaj więcej

 IMG 20171017 110652IMG 20171019 131240IMG 20171019 143801PA060020PA060030PA070088PA070108


Warsztaty i Konkurs Ortograficzny w ramach Europejskiego 'Tygodnia Dysleksji - 03.10.2017 r. "Ortografia z wyobraźnią".

P9220185P9220146P9220149P9220153P9220154P9220161P9220163P9220164P9220166P9220167P9220168P9220170P9220171P9220173P9220175P9220181P9220183


KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI Z UDZIAAŁEM PISARZA, POETY, PUBLICYSTY P. STANISŁAWA SROKOWSKIEGO

 

W dniu 28 września 2017r w siedzibie PODN w Oławie miała miejsce konferencja otwarcia zorganizowana przez doradcę metodycznego Blandynę Rosół-Niemirowską. Gościem specjalnym był znany pisarz, poeta , publicysta i główny konsultant filmu W. Smarzowskiego  pt: ,, Wołyń”.

 

Przybyli na spotkanie: starosta Powiatu Oławskiego – Zdzisław Brezdeń, wicestarosta- Bożena Worek, dyr. PODN – Halina Pawińska, wicedyrektor PODN – Danuta Troska, dyr. LO nr I –Małgorzata Peremicka oraz liczni nauczyciele poloniści i historycy. Zgromadzeni wysłuchali wykładu na temat: ,, Pamięć o Kresach i jej edukacyjny wymiar”. Pisarz bardzo interesująco przedstawił kulturotwórczą rolę Kresów. Zwrócił uwagę nauczycielom na to, że literatura kresowa ma wymiar wychowawczy i dydaktyczny.  Na lekcjach j. polskiego i historii można znakomicie wykorzystywać watki kresowe, by wiedza o historii Kresów dotarła do świadomości młodzieży szkolnej. A przede wszystkim, by młodzież miała wiedzę, czym były i czym są Kresy RP dla pamięci zbiorowej narodu i budowania jego tożsamości. Po wykładzie rozgorzała burzliwa dyskusja, poświęcona budowaniu tożsamości narodowej. Niemało pytań dotyczyło aktualnej sytuacji RP w obliczu ogromnego napływu do naszego kraju Ukraińców, których dzieci idą do szkół.

 

W czasie spotkania można było nabyć książki p. S. Srokowskiego, chętnie wpisywał dedykacje. Książki cieszyły się ogromnym powodzeniem. Nauczyciele poprosili o przesłanie ich w większej ilości dla zainteresowanych. Spotkanie było bardzo udane, o czym świadczą słowa samego p. S. Srokowskiego, który na swoim oficjalnym profilu napisał ,, Ambitni i twórczy nauczyciele Powiatu Oławskiego. Dobrze się dzieje w polskiej szkole, jeśli ma tak twórczych i z wyobraźnia nauczycieli. Pedagogów, którzy poważnie i odpowiedzialnie traktują swój zawód”.

 

Serdecznie dziękuję władzom Powiatu Oławskiego i dyrekcji PODN za pomoc i wsparcie przy organizowaniu tej konferencji.

 

Doradca metodyczny Blandyna Rosół- Niemirowska

 

IMG 3554IMG 3560IMG 3555P9170139P9170140P9170141P9170142P9170143P9170144P9170145IMG 3562


 

Warsztaty z Kamishibai przedstawiające alternatywną formę czytania niezwykle pobudzającą wyobraźnię odbyły się w Ośrodku dwukrotnie, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane formy pracy z Kamishibai, wspomagające kreatywność, zachęcające do ustnych opowieści , czytania i tworzenia własnych historyjek oraz inspirujące do malowania własnych ilustracji.

SAM 1487SAM 1491SAM 1498SAM 1499SAM 1503SAM 1507SAM 1510


 

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 w czasie ferii zimowych dzieci z oławskich szkół podstawowych wzięły udział w kolejnej edycji zajęć warsztatowych realizowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie,  z cyklu Dzieci Ciekawe Świata. Tym razem były to spotkania na temat kosmosu i tajemnic wszechświata, pod mottem Alberta Einsteina „Wszechświat jest jak biblioteka, tylko nie można pożyczać z niej książek.

      Dzieci odbywały fascynującą podróż w kosmos, aż po krańce Wszechświata, pod okiem specjalistów z Poradni i wraz psychologami i pedagogami poszukiwały odpowiedzi na wiele pytań, m. in.:

 • jak powstał Wszechświat;
 • skąd wzięły się gwiazdy i planety;
 • co wiemy i skąd o najbliższych nam planetach;
 • co to są galaktyki i gdzie wśród nich jest nasz dom czyli Układ Słoneczny; 
 • jak duży jest Wszechświat; 
 • gdzie jest słońce, gdy zapada noc;
 • dlaczego księżyc ma wiele twarzy;
 • co to jest grawitacja;
 • jak działa stacja kosmiczna;
 • co to są sondy, satelity i teleskopy kosmiczne;
 • czy zagrażają nam asteroidy, planetoidy i komety;
 • jaka jest przyszłość naszej planety.

     Ponadto dzieci wykonywały własnoręcznie makietę Układu Słonecznego oraz kosmiczną rakietę.

      Na koniec zajęć warsztatowych, oprócz podziękowań i dyplomów za udział w warsztatach, książeczek z zagadkami o kosmosie, każde dziecko dostało misję rozwiązywania trudnych zagadnień kosmosu w przyszłości, być może jako przyszli naukowcy, astronomowie, astrofizycy, astronauci, bądź po prostu „Ludzie Ciekawi Świata”.

     Kosmos bowiem skrywa jeszcze wiele tajemnic, a każde nowe odkrycie rodzi nowe pytania.

 


Warsztaty pod hasłem „Pozytywna energia konfliktu”

PB280040PB280043 W dniu 8 grudnia 2016 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oławie zostały przeprowadzone dwu godzinne zajęcia warsztatowe pod hasłem „Pozytywna energia konfliktu”. Udział wzięło 15 uczniów z klasy III d. Organizatorki warsztatów, panie pedagog POPPPiDM w Oławie: Anna Poparda – Amrogowicz oraz Agata Piotrowska stworzyły okazje do dyskusji na temat własnych wyobrażeń i koncepcji konfliktów. Przybliżyły  uczniom pojęcie konfliktu, sytuacji konfliktowej, a także pogłębiły rozumienie konfliktów międzyludzkich. Omówiły zalety i wady pięciu stylów rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy spotkania aktywnie włączali się do proponowanych ćwiczeń zarówno indywidualnych jak i grupowych. Mogli dokonać autodiagnozy stylu rozwiązywania konfliktu na podstawie H. Hamer, „Rozwój umiejętności społecznych” oraz poprawić komunikację w grupie. Uczniowie poznali zasady rozwiązywania konfliktów i doskonalili umiejętności elastycznego ich rozwiązywania wykorzystując własne doświadczenia. Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie, uczniowie wypowiadali się na temat tego, co odkryli podczas tych zajęć, co zrozumieli, do jakich wniosków doszli oraz podkreślili wzrost motywacji wewnętrznej do rozwiązywania problemów w życiu codziennym.

Uczestnikom warsztatów bardzo dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu, pomysłowość, chęć dzielenia się własnymi doświadczeniami.

                                                                                                                                                                                                                Anna Poparda – Amrogowicz, Agata Piotrowska


UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA POWIATOWYCH KONKURSÓW

XIV KONKURS ORTOGRAFICZNY, XII KONKURS PT. „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTZREM ORTOGRAFII”, „BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY” – OTK

02 GRUDNIA 2016 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM

        W dniu 02 grudnia 2016 roku o godzinie 12,00 odbyła się w Starostwie Powiatowym w Oławie, w sali konferencyjnej  uroczystość podsumowania trzech konkursów. Halina Pawińska dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie w imieniu organizatorów konkursów: XIV Konkursu Ortograficznego, XII Konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” oraz konkursu „Bądź autorem swojej kariery” organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - serdecznie powitała :

 • Pana Zdzisława Brezdenia -  Starostę Powiatu Oławskiego,
 • Panią Małgorzatę Łagowską – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
 • media powiatowe, obecnych dziennikarzy,
 • nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, opiekunów, rodziców autorki tekstów konkursowych (w tym roku tekst napisały Panie z Liceum Ogólnokształcącego nr I: Pani Katarzyna Seredyniecka, Pani Barbara Bazylewicz-Smarż, koordynatora konkursu ortograficznego – Panią Beatę Kuczyńską Gigołłę, a także wszystkie osoby, dzięki którym konkursy powiatowe się odbyły.

czytaj całość

PB220023PB220024PB220025PB220026PB220027PB220028PB220029PB220030PB220032PB220033PB220034PB220035PB220036PB220037


 

Sprawozdanie z przebiegu obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

      Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprosił przedszkolaków, uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli do udziału w XII edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji organizowanego w dniach 03.10.2016 – 09.10.2016 roku.

      Tradycyjnie celem przedsięwzięcia było propagowanie skutecznych  sposobów podnoszenia świadomości problemu dzieci i młodzieży z utrudnieniami w nabywaniu kluczowych umiejętności szkolnych dotyczących głównie czynności czytania oraz pisania, matematyki. Organizatorom zależało na pokazaniu dobrych praktyk, standardowych metod, dostępnych oraz wartościowych i skutecznych sposobów wspierających dzieci i młodzież w rozwiązywaniu na co dzień  trudności edukacyjnych.

 Patronat nad kolejną edycją ETŚD przyjął Pan Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego.

Zainteresowanie akcją, jak co roku, było znaczne. Liczna grupa rodziców, nauczycieli, młodzieży przyjęła zaproszenia organizatorów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji do udziału w proponowanym przedsięwzięciach i Powiatowym Konkursie pt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”.

 Pieczę nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia oraz Konkursu  sprawowała koordynator Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Halina Pawińska. 

Prezentacja z ETŚD 2016

czytaj całość


 

Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, „zdolny Ślązaczek” 2016/2017

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie przeprowadził w dniach 14.11. - 18.11.2016 roku etap II – eliminacje powiatowe konkursu zdolny Ślązak Gimnazjalista, zdolny Ślązaczek.

Celem konkursów jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań oraz rozwijanie uzdolnień uczniów, doskonalenie umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych, budowanie obszaru w zakresie odkrywania talentów, samokształcenia, rozpoznawania własnych możliwości, swojego potencjału intelektualnego, zainteresowań.  

czytaj całość

Blok Humanistyczny 2Blok Humanistyczny Blok Matematyczno-FizycznyBlok Matematyczno-Fizyczny 2Blok PrzyrodniczyBlok Przyrodniczy 2zDolny SlazaczekzDolny Slazaczek 2zDolny Slazaczek 3zDolny Slazaczek 4


Konkurs „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”

W Konkursie udział wzięły 34 osoby (23 osoby – to uczniowie gimnazjum, 11 osób – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ).

czytaj całość

P9280188P9280190P9280203 


 

Konkurs „Bądź autorem swojej kariery” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016

PA100282-150x11320 października  br. o godz.10.00 w POPPPiDM w Oławie odbył się powiatowy konkurs pt. „Bądź autorem swojej kariery” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs został zorganizowany przez pracowników tut. Ośrodka Ewę Walejewską, Danutę Troskę i Annę Popardę-Amrogowicz. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do samopoznania, wyzwalanie aspiracji edukacyjnych i zawodowych wśród dzieci i młodzieży a także motywowanie do świadomego dokonywania wyborów zawodowych.

Uczniowie mieli za zadanie przedstawić swój pomysł na karierę zawodową w formie pracy plastycznej lub krótkiego filmu. Do konkursu przystąpiło 57 uczniów z powiatu oławskiego.  W dniu prezentacji jury  miało okazją zobaczyć wiele fantastycznych prac dzieci i młodzieży a także wysłuchać pasjonujących planów edukacyjnych i zawodowych. Po kilkugodzinnej prezentacji wyłoniono nagrodzonych i wyróżnionych w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Znaleźli się wśród nich następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa:

 • I miejsce - Stanisław Kozłowski, SP nr 8 w Oławie
 • II miejsce – Paulina Jurczak , SP nr 2 w Oławie
 • Bartosz Żurek – ZS w Domaniowie

Wyróżnienia:

 • Bartosz Kaźmierczak , ZS w Domaniowie
 • Michał Wójtowicz, ZS w Domaniowie

Gimnazjum:

 • I miejsce - Oliwia Niepsujewicz, Gimnazjum nr 1 w Oławie
 • II miejsce – Aleksandra Mruk , Gimnazjum Nr 1 w Oławie
 • III miejsce- Katarzyna Górska, Gimnazjum nr 1 w Oławie

Wyróżnienie:

 • Mikołaj Zaborowski, Gimnazjum Nr 1 w Oławie

Szkoła ponadgimnazjalna:

 • I miejsce ex aequo – Kaja Czarnowusy , CKZiU w Oławie i Piotr Patriak, ZS w Jelczu-Laskowicach
 • III miejsce – Michał Niedźwiedź, CKZiU w Oławie.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace oraz kilka zdjęć z przebiegu konkursu.

PA100323PA100307PA100338PA100339PA100340PA100341Paulina JurczakStaszek KozłowskiOliwia NiepsujewiczMichał WójtowiczBartosz Kaźmierczak

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy a nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy również jury konkursowemu w składzie:

 • Pani Halina Pawińska – dyrektor POPPPiDM w Oławie
 • Pani Eleonora Zaleska – psycholog szkolny z  ZS w Jelczu-Laskowicach
 • Pani Halina Skibińska – pedagog szkolny z Gimnazjum Nr 1 w Oławie
 • Pani Agnieszka Sienkiewicz – pedagog szkolny ze SP nr 8 w Oławie.

organizatorzy: Ewa Walejewska, Danuta Troska i Anna Poparda-Amrogowicz


 

DYPLOM KOMUNIKACJA

W ramach trwającego Ogólnopolskiego Tygodnia Karier, dnia 19.10.2016 roku, w naszej placówce, w sali konferencyjnej zrealizowany zostały warsztaty dla młodzieży z klasy III PG nr 1 w Oławie. Uczestnicy wraz z Panią pedagog Haliną Skibińską wzięli udział w zajęciach pod hasłem: „Komunikacja i autoprezentacja, czyli kreatywność i język”, których głównym celem było uświadomienie uczniom roli i znaczenia autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej w grupie. Podczas zajęć uczestnicy doskonalili umiejętność słuchania oraz budowania precyzyjnych wypowiedzi. Wysłuchali także krótkiego wykładu na temat komunikacji, jej rodzajów, barier zewnętrznych i wewnętrznych w komunikacji oraz jakie warunki muszą być spełnione aby doszło do prawidłowego aktu komunikacji. Uczniowie aktywnie włączali się do zadań, wchodzili w role instruktorów jak i odbiorców komunikatu. W oparciu o naturalne doświadczanie doskonalili umiejętność nadawania i odbierania komunikatów. Podsumowując zajęcia, uczniowie uświadomili sobie istnienie barier komunikacyjnych a także to, jak ważne znaczenie ma komunikacja niewerbalna (mowa ciała). W ramach podziękowania za udział i wspaniałą atmosferę uczniowie otrzymali dyplomy pamiątkowe.

Organizatorzy warsztatów: Anna Poparda – Amrogowicz i Agata Piotrowska

IMG 20161018 095247

IMG 20161018 095258

IMG 20161018 100132

IMG 20161018 100536

IMG 20161018 103447

IMG 20161018 103451

 

 

IMG 20161018 103502

 

 

 

 

 

 


 

Warsztaty logopedyczne pod hasłem: „Rerki, kapki, szumki, syczki..tak ćwiczą nasze języczki”

IMG 20161004 105008O tym jak ważne jest ćwiczenie aparatu artykulacyjnego przekonały się dzieci 5-6 letnie oraz uczniowie I etapu edukacyjnego na warsztatach logopedycznych pod hasłem:„Rerki, kapki, szumki, syczki..tak ćwiczą nasze języczki” w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Zajęcia zrealizowane zostały dnia 4.10.2016 roku w których udział wzięło 34 uczniów wraz z nauczycielami ze szkół: SP nr 1 w Oławie, SP nr 8 w Oławie oraz SP w Gaci. Celem przeprowadzonych warsztatów było stymulowanie rozwoju mowy i  języka, usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja, wzbogacanie słownictwa, zachęcanie dzieci do  udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej, zdobycie nowych  doświadczeń werbalnych a także skupianie uwagi i współpraca z osobą ćwiczącą. W toku realizowanych ćwiczeń wykorzystano twórcze metody wspierające rozwój dziecka, pokazy, obserwacje, instrukcje  a także metody czynne ukierunkowane na samodzielne doświadczanie.

Po zakończonych zajęciach każdy uczestnik otrzymał dyplom pamiątkowy. 

IMG 20161004 103422IMG 20161004 110201IMG 20161004 110210IMG 20161004 130513P9260182

P9260181P9260167Dyplom RERKI FINAL


Warsztaty dla uczniów pt. : „Gdyby kózka nie skakała…”.

 

IW Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji promujemy metody i formy pracy oraz zabawy ortograficzne, proponując uczniom udział w zajęciach warsztatowych i konkursach. 3 października bieżącego roku pracownicy Poradni Ewa Walejewska i Beata Jakubowska zorganizowały warsztaty dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej Nr 5 w Oławie pt. : „Gdyby kózka nie skakała…”.

 

Jest to autorski projekt, który spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem przez dzieci i ich opiekunów. Podczas tegorocznych warsztatów uczniowie prezentowali swoją wiedzę i umiejętności ortograficzne poprzez kalambury, pantomimę, pokazywali przysłowia polskie, zapisywali je, uzasadnili pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi a jednocześnie analizowali przekaz niesiony przez przysłowie. Zabawa wymagała także kreatywności uczniów, zastosowania skojarzeń, była świetną okazją do powtórzenia zasad pisowni oraz zapamiętania tych zasad z wykorzystaniem mnemotechnik. Uczniowie wyrażali bardzo pozytywne opinie po warsztatach, twierdzili, że zajęcia były różnorodne, ciekawe, przydatne i wesołe. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni. Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Oławie oraz Społem Oława Spółka z oo.

 

Dziękujemy uczniom i opiekunom za aktywny udział w spotkaniu.

 

IIP9250132P9250133P9250135P9250136P9250137P9250138P9250139P9250141P9250142P9250143P9250144P9250146P9250147P9250148P9250151P9250152P9250153P9250154P9250156P9250157P9250158VII Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości - 2014/2015

P3130141P3130142P3130144P3130146P3130147P3130148P3130149P3130150P3130153P3130154P3130158P3130156


 

Ferie zimowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie: Warsztaty Podróżnicze pt. „Śladami starożytnych cywilizacji”

Cytując niestrudzonego reportera Ryszarda Kapuścińskiego „Jesteśmy cały czas w drodze, w podróży, ale wzorujmy się na Herodocie. Ruchliwy, zaabsorbowany, niestrudzony nomada, pełen planów, pomysłów, hipotez. Ciągle w podróży. Nawet kiedy jest w domu (ale gdzie jest jego dom?), to albo właśnie wrócił z wyprawy, albo już przygotowuje się do następnej. Podróż jako wysiłek i dociekanie, jako próba poznania wszystkiego – życia, świata, siebie.”Właśnie w "Podróżach z Herodotem" znajduje się fragment, bodaj najpiękniejszy cytat - perełka, prawdziwa esencja podróżowania: "Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej."W „Podróżach z Herodotem” Ryszard Kapuściński składa hołd wybitnemu człowiekowi, żyjącemu dwa i pół tysiąca lat przed nami, pierwszemu historykowi i dokumentaliście.

W ramach projektu realizowanego w Poradni pt. „Dzieci ciekawe świata” w roku ubiegłym dzieci „podróżowały” po świecie „Śladami odkrywców”, zaś w tym roku szkolnym zaproponowano im cykl zajęć w czasie ferii zimowych pt. „Śladami starożytnych cywilizacji”. Przez 10 dni dzieci od 8 do 12  roku życia „podróżowały” po świecie  pradawnych kultur Australii (Aborygenów), Ameryki (Inków i Majów), Egiptu, Grecji, Rzymu (Etrusków), Bliskiego Wschodu, Chin ,a także kultury starożytnego Indusu oraz najbliższej nam kultury Celtów. Poznawały ich specyfikę, podobieństwa i różnice, jak również to co fascynuje i co przeraża.

W czasie zajęć wykorzystywano nowoczesną technologię edukacyjną w postaci tablicy interaktywnej i nagrań filmowych DVD. Każde ze spotkań odbywało się według schematu:

 • umiejscowienie poznawanej cywilizacji na dużej magnetycznej mapie świata z zaznaczeniem najważniejszych miejsc (państwa, miasta, rzeki);
 • zapoznanie z flagą narodową i jej tradycją,
 • prezentacja strojów wodzów, wojowników, zwykłych ludzi i ich zajęć;
 • prezentacja muzyki, instrumentów muzycznych i tańca charakterystycznego dla danej kultury;
 • prezentacja zwierząt i roślin, budowli, zabytków i dzieł sztuki, mitów i legend, obrzędów i wierzeń;
 • prezentacja najnowszych odkryć archeologicznych i ciekawostek;
 • odkrywanie zagadek i tajemnic starożytnego świata.

     Aktywność dzieci polegała nie tylko na słuchaniu i oglądaniu, dzieci bowiem rysowały, rozwiązywały łamigłówki, odszyfrowywały hieroglify i piktogramy, wykonywały różne prace manualne, grafomotoryczne i artystyczne. Odkrywały i poznawały świat w zespołowej pracy i zabawie pod czujnym okiem psychologów Poradni zarażonych pasją podróżowania, czyli  „chorobą w gruncie rzeczy nieuleczalną”.

Osoby prowadzące: Anna Mazur-Grasza; Aleksandra Bronowicka; Joanna Zbroniec

P1150099P1150102P1170109P1150096P1150105P1150108P1170114P1170110P1170112P1170113P1180117P1180119P1180120P1180123P1180127P1210128P1210129P1210130P1240136


 

Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

ETSD 1ETSD 2ETSD 3ETSD 4ETSD 5ETSD 6ETSD 7ETSD 8ETSD 9

Przedstawiciele zawodów ginących i rzadziej występujących

Agnieszka Zamorska - podologAnna Zawada - behawiorysta psów dogoterapeutaDariusz Wrona - technik instrumentów muzycznych stroicielJan Forczak - zegarmistrzJoanna i Piotr Rojek - pracownia ceramiki szamotowejJoanna Rodziewicz - przewodnik turystycznyKatarzyna Wojdyła - instruktor rekreacji ruchowejAnna Kowalagent-Tekstylny i Edyta Książczyk - stylizacje krawieckieSzymon Rzatkowski - członek bractwa rycerskiego


 

Konkurs w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014

OTK.tytułIMG 8058OTVK KIMG 8059OTK 1OTVK 2OTK 3OTVK 7OTVK 8OTVK 4OTVK 5OTVK 6OTVK 9OTVK 10OTVK 11OTVK 12OTVK 13OTVK 14

 


 

Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości 

Dnia 18.03.2014 r. w siedzibie PODN odbył się VI Powiatowy Konkus Przedsiębiorczości . W zmaganiach konkursowych wzięło udział 20 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego, którzy odpowiadali na pytania testowe.  Uczniowie mogli się swobodnie wypowiedzieć na temat korzyści jekie daje młodemu człowiekowi uczestnictwo w UE -  szanse i zagrożenia wynikające z członkostwa. 

Z pośród wszystkich uczestników Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów:

I miejsce: Paulina Włodarczyk z ZSP nr 2 w Oławie

II miejsce: Łukasz Rojek z ZS w Jelczu-Laskowicach 

III miejsce: Dominika Bojakowska z ZSP nr 2 w Oławie 

ponadto przyznano 4 wyróżnienia: Paulina Pelc z LO nr 1 w Oławie, Magdalena Zych z ZSP nr 2 w Oławie, Anna Adamowicz z ZSP nr 2 w Oławie i Sebastian Sowiński z ZSP nr 1 w Oławie.

Konkurs zakończono wręczeniem dyplomów wszystkim uczestnikom. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zdjęcie0557Zdjęcie0558Zdjęcie0559zdjęcie0560Zdjęcie0561Zdjęcie0562Zdjęcie0563Zdjęcie0564


 

Zdjęcia oraz sprawozdzanie z Europejskego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2013 oraz konkursu

"I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii"

 

DSCF7798 MediumDSCF7799 MediumDSCF7801 MediumDSCF7810 MediumIMG 7998 MediumIMG 8001 MediumIMG 8002 MediumDSCF7809 Medium

 

Sprawozdanie do pobrania tutaj 

Made By ITFirm.pl