To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Informator PODN w Oławie

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Okladka 2018

Szanowni Państwo,


Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i doradcy zawodowi zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych sieciach współpracy i samokształcenia zaproponowanych przez Ośrodek w roku szkolonym 2018/2019.
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie przygotował katalog 10 sieci współpracy i samokształcenia odpowiadających potrzebom szkół i placówek oświatowych, które szczegółowo przedstawione zostały w dalszej części informatora. Sieci koordynowane będą przez nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie. Jedna sieć powstanie z udziałem nauczycieli – bibliotekarzy z Biblioteki Pedagogicznej w Oławie przy współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy również uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursów, które od wielu lat organizujemy we współpracy m.in. ze Starostwem Powiatowym w Oławie (konkursy powiatowe), Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (konkursy dolnośląskie), Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Polskim Towarzystwem Dysleksji (konkursy ogólnopolskie).

Zapraszamy Państwa do współudziału we wszystkich akcjach aranżowanych przez Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie. Przedstawiona Państwu oferta nie jest zamknięta. Ośrodek jest otwarty na Państwa propozycje i potrzeby w celu zorganizowania i przeprowadzenia oczekiwanego tematu formy doskonalenia.
U progu nowego roku szkolnego 2018/2019 życzymy Państwu, spokojnej i satysfakcjonującej pracy, radości z osiągnięć pracy zawodowej i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, by był to rok spokojnej pracy dającej uznanie otoczenia.

 

 

Informator PODN do pobrania


 

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szanowni Państwo,Informator 2017-18

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i logopedzi szkolni zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych sieciach współpracy i samokształcenia zaproponowanych przez Ośrodek w roku szkolonym 2017/2018. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie przygotował katalog 10 tematów sieci współpracy i samokształcenia odpowiadających potrzebą szkół i placówek oświatowych, które szczegółowo przedstawione zostały w dalszej części informatora. Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zorganizują 6 sieci współpracy i samokształcenia, 3 sieci w ramach współpracy poprowadzone zostaną przez psychologów, pedagogów, logopedów i doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie oraz jedna sieć powstanie z udziałem nauczycieli – bibliotekarzy z Biblioteki Pedagogicznej w Oława przy współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy również uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursów, które od wielu lat organizujemy we współpracy m.in. ze Starostwem Powiatowym w Oławie (konkursy powiatowe), Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (konkursy dolnośląskie), Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszeniem Ojczyzny Polszczyzny i Polskim Towarzystwem Dysleksji (konkursy ogólnopolskie). 

Zapraszamy Państwa do współudziału we wszystkich akcjach aranżowanych przez Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie. Przedstawiona Państwu oferta nie jest zamknięta. Ośrodek jestotwarty na Państwa propozycje i potrzeby w celu zorganizowania i przeprowadzenia oczekiwanego tematu formy doskonalenia.

U progu nowego roku szkolnego 2017/2018 życzymy Państwu, spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości, by był to rok spokojnej pracy dającej uznanie otoczenia.

Informator PODN do pobrania


 

 Informacje organizacyjne - warunki zgłoszenia na formę doskonalenia

Sposób dokonywania zgłoszeń na otwartą formę doskonalenia.

  1. Zgłoszenia na wybrane formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, wyłącznie w formie pisemnej na kartach zgłoszeń. Karty zgłoszeń dostępne są w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie - www.poradnia.olawa.pl.

             Po wejściu na stronę www.poradnia.olawa.pl należy z górnego menu wybrać zakładkę „Zgłoszenia” , gdzie mamy do wyboru dwa formularze zgłoszeń: 

            - Zgłoszenie na formę doskonalenia (forma otwarta)

            - Zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej (forma zamknięta)

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia można złożyć w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przesłać faksem na numer 71 303 39 23 lub drogą mailową (po wcześniejszym zeskanowaniu i podpisaniu karty zgłoszenia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Potwierdzenie lub rezygnacja uczestnictwa w wybranej formie doskonalenia.

  1. Potwierdzenie uczestnictwa w formie doskonalenia, na którą wcześniej został ustalony termin realizacji, dokonują Państwo w momencie złożenia bądź przesłania do sekretariatu PODN karty zgłoszenia.
  2. Potwierdzenie uczestnictwa w formie doskonalenia, na którą przed przesłaniem karty zgłoszenia nie został ustalony termin realizacji, dokonują Państwo telefonicznie w momencie uzyskania informacji o terminie realizacji i potwierdzeniu swojej obecności.
  3. Rezygnację udziału z formy doskonalenia na którą przesłano zgłoszenie, potwierdzając swoją obecność można dokonać pisemnie najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia/ warsztatu. W przypadku braku pisemnej rezygnacji w powyższym terminie, jednostka zgłaszająca będzie obciążona kosztami szkolenia/ warsztatu.

Sposób dokonywania zgłoszenia na zamkniętą formę doskonalenia -  radę pedagogiczną.

Zamkniętą formą doskonalenia jest szkolenie rady pedagogicznej, organizowane w placówce zgłaszającej zapotrzebowanie na w/w formę. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całej Rady Pedagogicznej w uzgodnionym terminie. Szkolenia rad pedagogicznych mogą być realizowane w formie wykładowej oraz w formie warsztatowej. Program szkolenia dostosowywany jest każdorazowo pod konkretną grupę uczestników. Zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej dokonuje pisemnie dyrektor placówki oświatowej na odpowiedniej karcie zgłoszeń. Opłata za szkolenie rady pedagogicznej ustalana jest indywidualnie i uzależniona od ilości godzin formy doskonalenia, ilości uczestników oraz kosztów przejazdu osoby prowadzącej.

Skorzystanie ze wsparcia nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego.

Merytoryczna opieka zespołu nauczycieli konsultantów i doradcy metodycznego, zatrudnionych w POPPPiDM nad szkołami lub placówkami z rejonu działania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli sprawowana jest przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy Państwu nieodpłatne konsultacje zbiorowe i indywidualne z konsultantami PODN w placówce zgłaszającej takie zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie na w/w formę wspomagania placówki przez nauczyciela konsultanta zgłosić można telefonicznie do Dyrektora Ośrodka lub bezpośrednio do danego konsultanta, umawiając się z nim na konkretny termin i oczekiwaną formę pomocy. Doradca metodyczny i nauczyciele konsultanci zatrudnieni w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oławie są do dyspozycji nauczycieli w terminach i godzinach podanych w harmonogramie dyżurów, udostępnianym na stronie www Ośrodka. W związku z licznymi wyjściami konsultantów do umówionych wcześniej placówek, na konsultacje indywidualne najlepiej wcześniej umawiać się telefonicznie.

 


Informator 1-17Oferta form doskonalenia 2016-2017

Zapraszamy również do udziału w sieciach wspólpracy i samokształcenia nauczycieli uruchomionych w roku szkolnym 20165/2017:

@            Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – koordynowanej przez Panią Ewę Stelczyk;

@           Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców – koordynowanej przez Panią Jolantę Malanowską;

@           Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych - koordynowanej przez Panią Marię Węglowską-Wojt.

                

Praca w sieci składa się z regularnych spotkań oraz działań realizowanych z wykorzystaniem poczty mailowej. Spotkania to przestrzeń do bezpośredniego kontaktu i płynnej wymiany informacji. Natomiast pocztą mailowa zapewnia uczestnikom ciągłość działania. Jednocześnie stanowi dodatkowy sposób kontaktu, umożliwiający dyskusję i wymianę doświadczeń.

  •  Spotkanie organizacyjne – Integracja uczestników sieci, rozpoznanie potrzeb i zasobów, ustalenie celów i harmonogramu pracy sieci.
  • Spotkania robocze (przynajmniej dwa spotkania) – dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami. Spotkania z zaproszonymi metodykami oraz tworzenie nowych rozwiązań.
  • Spotkanie podsumowujące – podsumowanie i omówienie pracy sieci. Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym. Ewaluacja.

 

Made By ITFirm.pl