To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Kadra Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna to doświadczeni psycholodzy, pedagodzy, logopeda, doradcy zawodowi, terapeuci z kwalifikacjami do pracy terapeutycznej, diagnostycznej, doradczej, rehabilitanci. 


Nasi pracownicy posiadają dodatkowe kwalifikacje w następujących specjalnościach:

  • Terapia pedagogiczna
  • Oligofrenopedagogika
  • Resocjalizacja
  • Promocja zdrowia
  • Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie
  • Doradztwo zawodowe
  • Integracja sensoryczna
  • Terapia EEG Biofeedback, terapia HEG
  • Terapia metodą Warnkego. 

Pomagamy dzieciom i młodzieży w osiągnięciu powodzenia szkolnego, w rozwijaniu zainteresowań, wspieraniu talentów, dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych.
Rodzicom i nauczycielom służymy pomocą w skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych.
Gwarantujemy życzliwość, dyskrecję, profesjonalną pomoc otwartych na potrzeby klientów i instytucji, wrażliwych pedagogów.

Dążymy do zwiększania efektywności i skuteczności naszych działań, wzbogacania form pomagania, ustawicznego doskonalenia swoich umiejętności. Zamierzamy skutecznie rozwiązywać problemy naszych klientów i zaspokajać ich oczekiwania

Dyrektor:

Halina Pawińska - mgr pedagogiki - nauczyciel dyplomowany, kurs kwalifikacyjny z organizacji zarządzania oświatą, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, neuroterapeuta EEG - Biofeedback, kurs kwalifikacyjny w zakresie treningu funkcji percepcyjno-motorycznych metodą Warnkego, Lider Zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - kompetencje nadane przez MEN.

 

Wicedyrektor:

Troska Danuta - mgr pedagogiki, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz z zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Pedagodzy:

Kruszakin Małgorzata - mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe terapia pedagogiczna, psychoterapeuta.

 

Kuczyńska - Gigołła Beata - mgr pedagogiki - nauczyciel dyplomowany, kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i resocjalizacji, neuroterapeuta EEG - Biofeedback.

 

Miętkiewicz Małgorzata - mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z wczesnej logopedii klinicznej i terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z integracji sensorycznej, kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii funkcji percepcyjno-motorycznych metodą Warnkego.

 

Piotrowska Agata - mgr Pedagogiki Specjalnej, studia podyplomowe z Logopedii, nauczyciel kontraktowy.

 

Poparda-Amrogowicz Anna - mgr pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie Logopedii, nauczyciel mianowany, szkolny doradca zawodowy.

 

Walejewska Ewa - mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, posiadajacy kwalifikacje dla pedagogów i psychologów w zakresie mediacji, studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i poradnictwa zawodowego.

 

Psycholodzy:

Bronowicka Aleksandra - mgr psychologii, nauczyciel mianowany, posiadający kwalifikacje dla pedagogów i psychologów w zakresie mediacji, studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego i zarządzania zasobami ludzkimi, neuroterapeuta EEG-Biofeedback, kurs kwalifikacyny w zakresie treningu funkcji percepcyjno-motorycznych metodą Warnkego.

 

Jakubowska Beata - mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej i sądowej.

 

Kędzierska - Dumańska Dominika - mgr psychologii, nauczyciel kontraktowy, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i neuroterapeuta EEG-Biofeedback, kurs kwalifikacyjny z socjoterapii. 

 

Mazur - Grasza Anna - mgr psychologii, mgr filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, posiadajacy kwalifikacje dla pedagogów i psychologów w zakresie mediacji, neuroterapeuta EEG-Biofeedback, Lider Zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - kompetencje nadane przez MEN.

 

Mondzelewska Marzena - mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, posiadający kwalifikacje dla pedagogów i psychologów w zakresie mediacji.

 

Logopedzi:

Brezdeń Elżbieta - mgr Nauk Historycznych i Pedagogicznych, studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

 

Piotrowska Agata - mgr Pedagogiki Specjalnej, studia podyplomowe z zakresu Logopedii, nauczyciel kontraktowy.

 

Poparda-Amrogowicz Anna - mgr pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie Logopedii, nauczyciel mianowany, szkolny doradca zawodowy.

 

Doradca zawodowy:

Troska Danuta - mgr pedagogiki, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz z zarządzania zasobami ludzkimi.

Made By ITFirm.pl