To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 11.08.2014 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w szkołach i przedszkolach Powiatu Oławskiego (KSW) w ramach realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”

 Do pobrania:

 

Made By ITFirm.pl